Nabywanie działek gruntu wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów emerytalno-rentowych

Main Article Content

Abstrakt

Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemów związanych z dochodzeniem roszczeń o nabycie gruntu pod budynkami, wchodzącymi niegdyś w skład gospodarstwa rolnego. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania nie harmonizują z regulacjami dotyczącymi nabywania nieruchomości przez inne grupy społeczne. Wadliwym rozwiązaniem jest dochodzenie roszczeń w trybie administracyjnym i brak ograniczeń czasowych do zgłaszania roszczeń. Właściwym rozwiązaniem byłoby przyznanie rolnikom i ich następcom ustawowego pierwszeństwa w nabyciu gruntu z budynkami. Pierwszeństwo takie powinno być realizowane w toku procedury sprzedaży.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świderski, K. (2020). Nabywanie działek gruntu wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów emerytalno-rentowych. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 227-245. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.12
Dział
ARTYKUŁY. Prawo rolne w praktyce

Bibliografia

  1. Klat-Górska E. (2010), Nabycie prawa własności nieruchomości budynkowej przez następcę rolnika, „Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne” nr 5, poz. 80.
  2. Klat-Górska E. (2016), Nieodpłatnie nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 6 ustawy z 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 października 2015 r., I OSK 127/14, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” nr 2.
  3. Kociński C. (2010), Postępowanie w sprawie nieodpłatnego nadania na własność działki będącej w dożywotnim użytkowaniu osoby fizycznej, w trybie art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, „Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne” nr 5, poz. 81.
  4. Szachułowicz J. (1990), Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych, „Palestra” nr 4-5.
  5. Szewczyk M. (1990), Nabycie własności działki gruntu pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa przed 1 stycznia 1983 r., „Nowe Prawo” nr 10-12.
  6. Szewczyk M. (1992), Glosa do wyroku NSA z dnia 13 marca 1990 r., II SA 77/90, „Samorząd Terytorialny” nr 1-2.
  7. Szewczyk M. (1993), Nieodpłatne nabycie działek na podstawie przepisów emerytalno-rentowych, „Samorząd Terytorialny” nr 7-8.
  8. Wronkowska S., Ziembiński Z. (2001), Zarys teorii prawa, Poznań.