Purchase of plots of land included in an agricultural holding transferred to the state under the retirement and disability pension regulations
PDF (Język Polski)

Keywords

farmer
agricultural holding
retirement pension
building
claim
land purchase

How to Cite

Świderski, K. (2020). Purchase of plots of land included in an agricultural holding transferred to the state under the retirement and disability pension regulations. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 227–245. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.12

Abstract

The purpose of this article was to resolve problems related to the claims concerning the purchase of land on which the buildings which were once part of an agricultural holding transferred to the State for pension benefits. The solutions adopted by the legislator do not harmonise with the regulations governing the acquisition of land by other social groups. An administrative claim procedure and the absence of time limits for the filing of claims are a shortcoming. The right solution would be to giving farmers and their successors statutory priority in the acquisition of land with buildings. Such priority should be implemented during the sale procedure.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.12
PDF (Język Polski)

References

Klat-Górska E. (2010), Nabycie prawa własności nieruchomości budynkowej przez następcę rolnika, „Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne” nr 5, poz. 80.

Klat-Górska E. (2016), Nieodpłatnie nabycie prawa własności działki gruntu na podstawie art. 6 ustawy z 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 października 2015 r., I OSK 127/14, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” nr 2.

Kociński C. (2010), Postępowanie w sprawie nieodpłatnego nadania na własność działki będącej w dożywotnim użytkowaniu osoby fizycznej, w trybie art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, „Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne” nr 5, poz. 81.

Szachułowicz J. (1990), Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych, „Palestra” nr 4-5.

Szewczyk M. (1990), Nabycie własności działki gruntu pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa przed 1 stycznia 1983 r., „Nowe Prawo” nr 10-12.

Szewczyk M. (1992), Glosa do wyroku NSA z dnia 13 marca 1990 r., II SA 77/90, „Samorząd Terytorialny” nr 1-2.

Szewczyk M. (1993), Nieodpłatne nabycie działek na podstawie przepisów emerytalno-rentowych, „Samorząd Terytorialny” nr 7-8.

Wronkowska S., Ziembiński Z. (2001), Zarys teorii prawa, Poznań.