On the legal issues of providing care services on farms
PDF (Język Polski)

Keywords

agricultural holding
care services
care farm
multifunctionality
social agriculture

How to Cite

Krzysztofik-Pelka, M. . (2022). On the legal issues of providing care services on farms. Przegląd Prawa Rolnego, (1(30), 107–124. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.8

Abstract

The aim of the article is to characterise care farms and define their legal status. First, the concept of a multifunctional development of agricultural farms is defined, and then the manner in which care farms influence the concept of multifunctionality determined. It was also necessary to place a care farm in the system of social agriculture. The common regulations of the EU Member States adopted to support care services in farms have also been presented. Further considerations focus on the identification of documents which pointed out to the need to undertake activities aimed at the creation and development of care farms in Poland. Projects that are already implemented, particularly those co-financed from EU funds, are presented. An attempt is also made to answer the question whether care farms should be regulated in a separate legislative act or whether relevant provisions should be inserted in some already existing act. Another question concerns the manner in which care farms should be financially supported.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.8
PDF (Język Polski)

References

Błąd M. (2008), Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania, „Wieś i Rolnictwo” nr 1.

Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań.

Chmielewska B. (2018), Gospodarstwa opiekuńcze jako forma pozyskiwania dochodów przez małe gospodarstwa rolne w Polsce, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” nr 3.

Dąbrowski A., Stępnik K., Król J. (2017), Gospodarstwa opiekuńcze – budowa sieci współpracy. Raport z badań, Kraków.

Jeżyńska B. (2014), Współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych. Zagadnienia prawne. Ekspertyza, Warszawa.

Kamiński R. (2015), Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych, „Nauki Humanistyczne i Społeczne” nr 162.

Kapała A. (2017), Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Poznań.

Knapik W., Kowalska M. (2014), Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno-ekonomicznych i demograficznych, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” nr 1.

Krzyminiewska G. (2013), Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy – przekształcenia – wyzwania, Toruń.

Krzysztofik-Pelka M. (2021), Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, Łódź.

Lesiewicz J. (red.) (2018), Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich, Minikowo.

Masini S. (2014), Agricoltura di comunità e servizi di „cura” alle persone, „Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente” nr 1/2.

Prutis S. (2015), Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego a rozwój obszarów wiejskich (dysfunkcje i bariery prawne), w: P. Litwiniuk (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, Warszawa.

Sobolewska-Mikulska K. (2015), Charakterystyka powierzchniowa i przestrzenna obszarów wiejskich, w: K. Sobolewska-Mikulska (red.), Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych, Warszawa.

Subocz E. (2019), Rolnictwo społeczne jako nowa funkcja obszarów wiejskich z perspektywy europejskiej i polskiej, „Studia Obszarów Wiejskich” t. 54.

Szczurkowska M., Podawca K., Gworek B. (2005), Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” nr 28.