Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie współczesności – studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego
PDF

Słowa kluczowe

marnowanie żywności
straty żywności
bezpieczeństwo żywnościowe
suwerenność żywnościowa

Jak cytować

Sokołowski, Łukasz M. (2023). Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie współczesności – studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 99–117. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.6

Abstrakt

Przeprowadzone rozważania są próbą porównania i oceny sposobów przeciwdziałania marnowaniu żywności w Polsce oraz w Niemczech. Zasięg tego zjawiska jest globalny, ale przeciwdziałać mu należy już na poziomie regionalnym, a nawet lokalnym. W Polsce została wprowadzona odrębna regulacja prawna w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności, natomiast w Niemczech taka regulacja nie występuje. W konkluzji autor stwierdza między innymi, że zarówno w UE, jak i w Polsce i w Niemczech brakuje rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby skuteczne i kompleksowe przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Zauważa jednak, że bez udziału i zaangażowania społeczeństwa regulacje prawne nie wystarczą do skutecznego przeciwdziałania marnowaniu żywności także dlatego, że największy udział w nim ma etap konsumpcji żywności, co do którego możliwość ingerencji prawodawcy jest bardzo ograniczona. W tym zakresie warto opierać się na doświadczeniach niemieckich i inicjatywach tam podejmowanych.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.6
PDF

Bibliografia

Banaszak B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa, SIP Legalis.

Budzinowski R. (2015), Współczesne wyzwania związane z żywnością i ich rola w kształtowaniu polityki rolnej i prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Bundesministerium für Ernährungund Landwirtschaft (2019), Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, Berlin.

Grube M. (2020), „Fridays for Future” und das Lebensmittelrecht – Zielkonflikte: Wenn das Lebensmittelrecht einer nachhaltigen Wirtschaft im Wege steht, „Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” nr 2.

Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.) (2018), Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Warszawa.

Leśkiewicz K. (2015), Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Mettke T. (2017), Die groβe Verschwendung, „Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” nr 6.

Meyer A.H. (2013), Verschwendung, Lebensmittel-Verschwendung: eine moralinsaure Kampagne, w: M. Girnau (red.), Festschrift für Matthias Horst, Hamburg.

Sokołowski Ł.M. (2020), The placing of novel foods on the EU market in the light of new EU regulations, Poznań.

Vaqué L.G. (2015), Food Loss and Waste in the European Union: A New Challenge for the Food Law?, „European Food and Feed Law Review” nr 1.

Wiemers M. (2017), Das Problem der Lebensmittelverschwendung, „Behr’s Jahrbuch”.