La reforma procesal y competencia de la jurisdicción agraria en Costa Rica
PDF (Español (España))

Słowa kluczowe

prawo rolne
sądy rolne
kompetencje rolne

Jak cytować

Ulate Chacón, E. (2023). La reforma procesal y competencia de la jurisdicción agraria en Costa Rica. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 137–177. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.8

Abstrakt

Artykuł prezentuje sądownictwo administracyjne w kostarykańskim systemie prawnym. Celem rozważań jest przybliżenie swoistości regulacji tego sądownictwa i jego wyodrębnienia w kontekście ekspansji prawa rolnego obejmującego regulacje prawa prywatnego i prawa publicznego. W kostarykańskim prawie rolnym została w pełni wprowadzona koncepcja agrarietà. Autor zauważa, że Kodeks postępowania rolnego zawiera nowe kryteria rozróżnienia między orzecznictwem rolnym i administracyjnym. Kryterium rozstrzygającym o rolnym charakterze sprawy jest merytoryczna lub materialna treść dochodzonego roszczenia związana ze sprawami rolnymi lub z rozwojem wsi. Sprawą rolną będzie dla przykładu śledzenie pochodzenia produktów rolno-spożywczych.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.8
PDF (Español (España))

Bibliografia

Alabresse M. (2010), Il rischio in agricultura, Pisa.

Alpa G. (2001), Istituzioni di diritto privato, Torino.

Barahona R. y otro (1980), Derecho agrario, Costa Rica.

Carroza A. (1987), Lezioni di diritto agrario, Milano.

Massart A. (1992), Síntesis del Derecho Agrario, San José.

Ulate Chacon E. (2001), La nueva competencia agroambiental de los Tribunales agrarios (a propósito de la función ambiental de los institutos del derecho agrario), “Rivista di Diritto Agrario” t. LXXX, fasc. 1.