Public control of share deals in companies owning agricultural real estate in a comparative perspective
PDF

Keywords

agricultural law
agricultural real estate
shaping of the agricultural system
share deals
agricultural companies

How to Cite

Blajer, P. (2023). Public control of share deals in companies owning agricultural real estate in a comparative perspective. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 45–68. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.3

Abstract

The aim of the research carried out within the framework of the publication is to evaluate, in a comparative perspective, the Polish concepts of public law control of share deals in companies owning agricultural real estate. In its first part, the general shape of the Polish model of control of transactions concerning shares of companies owning agricultural real estate is presented. The second part of the work refers to attempts to subject such transactions to public law control, undertaken in parallel in other European countries, i.e. France, Switzerland and some Austrian federal states. This part also discusses some interesting legislative projects being developed in this respect in some German federal states, which, however, have not, as yet, entered into force. Conclusions drawn from the comparison of Polish and foreign legal regulations, as well as the resulting observations relating to the most serious problems of the solutions adopted in Poland are, in turn, the subject of the concluding remarks.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.3
PDF

References

Bieluk J. (2019), Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, "Przegląd Prawa Rolnego" no. 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.7

Bieluk J. (2021), Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych - paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, "Przegląd Prawa Rolnego" no. 1. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.3

Blajer P. A. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków.

Blajer P. A. (2015), Sąsiedzkie prawo pierwokupu a struktura gruntowa polskich gospodarstw rolnych – panaceum czy pandemonium? “Przegląd Prawa Rolnego” no. 2.

Blajer P. A. (2021), Rozważania o rozszerzaniu się zakresu regulacji prawnorolnej z uwzględnieniem perspektywy notariusza, “Przegląd Prawa Rolnego” no. 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.4

Bredow F.F. von (2022), Grundstückverkehrsrechtliche Kontrolle von Share Deals. Beteiligungserwerb an Agrargesellschafte, Hamburg.

Buszmak D., Kocot W. (2017), Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, “Przegląd Prawa Handlowego” no. 7.

Byczko Sz. (2017), Ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, in: P. Księżak, J. Mikołajczyk (eds.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.

Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, “Rejent” no. 6.

Fortuński W., Kupis M. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, “Nowy Przegląd Notarialny” no. 2.

Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, “Monitor Prawniczy” no. 12.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, “Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, no. 1.

Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środek kształtowania ustroju rolnego, Białystok.

Muszalska M. (2020), Spółki handlowe a znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - uwagi z praktyki notarialnej, "Studia Prawa Publicznego" no. 4. https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.3

Opel A. (2016), Ausländische Agrarinvestitionen. "Land-Grabbing" im Spannungsfeld zwischen Menschenrechtsschutz und Investitionsschutzrecht, Berlin. https://doi.org/10.3790/978-3-428-54980-1

Pastuszko R. (2017), Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne, “Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, no. 1.

Pastuszko R. (2019), Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesach globalizacji: zagadnienia prawne, Lublin.

Stranz J. (2016), Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej, “Przegląd Prawa Handlowego” no. 12.

Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, “Przegląd Prawa Rolnego” no. 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.6

Szereda A. J. (2016), Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, “Krakowski Przegląd Notarialny” no. 4.

Truszkiewicz Z. (2007), Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, “Studia Iuridica Agraria” no. 6.

Truszkiewicz Z. (2016), Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r., “Krakowski Przegląd Notarialny” no. 2.

Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, “Studia Iuridica Agraria” vol. IV.

Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, in: M. Korzycka (ed.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.