La solución de conflictos agrarios en Cuba
PDF (Español (España))

Słowa kluczowe

spory rolne
prawo na Kubie
postępowanie administracyjne
postępowanie rolne
orzecznictwo

Jak cytować

McCormack Bequer, M. de la C., & Cruz Legón, M. (2023). La solución de conflictos agrarios en Cuba. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 227–250. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.11

Abstrakt

Doświadczenia zgromadzone przez resort rolnictwa w zakresie rolnych postępowań administracyjnych wskazują, że nadal istnieją braki w sferze regulacji i rozpatrywania spraw w ramach tych postępowań. Dlatego celem rozważań jest scharakteryzowanie rolnych procedur administracyjnych oraz uzasadnienie potrzeby ich modernizacji zgodnie z regulacjami naszej Magna Carty i prawa postępowania administracyjnego. W konkluzjach autorki stwierdzają między innymi, że procesy administracyjne przewidziane do rozstrzygania spraw rolnych nie są najbardziej efektywne, ponieważ wrażliwa społecznie istota spraw rolnych wymaga sprawnych i skutecznych mechanizmów, które powodowałyby jak najmniejsze szkody dla zainteresowanych i dla majątku będącego przedmiotem sporu. Reforma postępowania w sprawach rolnych powinna opierać się na niezbędnej modernizacji obecnych procedur administracyjnych, opracowaniu takiego modelu postępowania rolnego, który zapewniłby większą szybkość postępowania i ustanowieniu izby lub sekcje rolnych w sądach ludowych.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.11
PDF (Español (España))

Bibliografia

Baliño C. (1960), Documentos de Carlos Baliño, Habana.

Carranza J. (1992), Cuba: Los retos de la Economía, “Cuadernos de Nuestra América” no 19.

Cruz Legón M. (2010), Derecho Procesal Agrario: Modernización de los mecanismos y procedimientos de solución de los conflictos agrarios en Cuba (trabajo de Diploma) La Habana.

Guiteras Holmes A. (1970), Pensamiento Revolucionario Cubano, t. II, La Habana.

McCormack Bequer M., Balber Pérez M.A. (2006), Selección legislativa de Derecho Agrario Cubano, La Habana.

Montero Montero D. (2008), Democracia y Defensa Pública, t. I, San José.

Navarrete Acevedo C.R. (1987), Apuntes sobre Derecho Agrario Cubano, La Habana.

Pavo Acosta R. (1999), Mecanismos y Procedimientos de solución de las reclamaciones y conflictos agrarios en Cuba (tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas), Santiago de Cuba.

Pavo Acosta R. (2012), Jurisdicción y procesos agrarios: Los desafíos de la justicia agraria en Cuba, España.

Pichardo H. (1960), Documentos para la Historia de Cuba, t. II, La Habana.

Sánchez Morón M. (2005), Derecho Administrativo. Parte General, Madrid.

Sanguily M. (1971), Contra la Venta de Tierras a Extranjeros, en: H. Pichardo Viñals (dir.), Documentos para la Historia de Cuba, t. II, La Habana.

Valdés Paz J. (2005), Procesos Agrarios en Cuba 1959–1995, La Habana.

Valmaña Valmaña S. (2018), La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional, Tortosa.

Velazco Mugarra M. (1998), Propuesta al legislador, Premio del Concurso Anual de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, vLex, Cuba.

Velazco Mugarra M. (2007), Teoría del Proceso Agrario. Tendencias actuales, en: Temas de Derecho Agrario Cubano, t. I, La Habana.