Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 28, Nr 2 (2018): FILOZOFIE PLASTYCZNOŚCI I PRZYGODNOŚCI Ponowoczesne delirium. Recenzja Islamofobii jako technologii władzy Moniki Bobako. Abstrakt  PDF
Karolina A. Dobosz
 
Vol 23, Nr 1 (2017): WYPARTE HISTORIE XIX WIEKU Walter Benjamin i rozstrajanie nawyków historyka Abstrakt  PDF
Arlette Farge
 
Vol 22, Nr 4 (2016): STRUKTURALIZM I HISTORIA Jeśli mówić prawdę, to tylko w Sierpniu. Etyka jako polityka Abstrakt  PDF
Cezary Rudnicki
 
Vol 17, Nr 3 (2015): ECONOMIC THEOLOGIES Z którą teologią polityczną mamy do czynienia? Oceniając genealogię teologii politycznej i wypatrując jej przyszłości Abstrakt  PDF (English)
Colby Dickinson
 
Vol 1 (2010): WSPÓLNOTA Wielość: produkcja wspólnotowości Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 3 (2011): BIOPOLITYKA (II) Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposita Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Młyn biopolityki Abstrakt  PDF
Wiktor Marzec, Agata Zysiak
 
Vol 9, Nr 3 (2013): PO KAPITALIZMIE Genealogia biopolityki: biologia państwa Abstrakt  PDF
Mikołaj Ratajczak
 
Vol 4 (2011): WOKÓŁ RZECZY-POSPOLITEJ Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta. Abstrakt
Michal Kozłowski
 
Vol 22, Nr 4 (2016): STRUKTURALIZM I HISTORIA Dyskurs jako praxis. Archeologia wiedzy jako teoria materializmu performatywnego Abstrakt  PDF
Bartłomiej Błesznowski
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Bezpieczen´stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones Abstrakt  PDF
Maurizio Lazzarato
 
Vol 2 (2011): BIOPOLITYKA (I) Nowa definicja pojęcia „biopolityki” Abstrakt  PDF
Maurizio Lazzarato
 
Vol 11, Nr 1 (2014): SOCJOLOGIA LITERATURY Czy można mówić o tym, o czym mówić nie można? Analiza kategorii archiwum jako figury władzy w pismach Michela Foucaulta Abstrakt  PDF
Piotr Sadzik
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo