Tom 38 (2021)
Poznańskie Studia Teologiczne 38/2021

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-30
A Theological Assessment of the Covenant between Judas Maccabeus and Rome: an Intertextual Analysis of 1 Macc 8:17–20 [Teologiczna ocena przymierza Judy Machabeusza z Rzymem. Intertekstualna analiza 1 Mch 8,17-20
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.01
PDF (English)
Janusz Nawrot
31-55
Teologiczna ocena przymierza Judy Machabeusza z Rzymem. Intertekstualna analiza 1 Mch 8,17-20
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.02
PDF
Artur Antoni Kasprzak
57-88
Skomplikowany „mianownik” początków historii Odnowy w Duchu Świętym w Kościele rzymskokatolickim
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.03
PDF (English)
Marek Kluz
89-108
Wezwania moralne płynące z daru Eucharystii w nauczaniu papieża Benedykta XVI
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.04
PDF (English)
Jarosław Moskałyk
109-121
Znaczenie metody w teologii
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.05
PDF (English)
Piotr Nawrot
123-144
Misjonarze dla Indian według wytycznych pierwszych trzech Synodów w Limie
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.06
PDF (English)
Sebastian Wiśniewski
145-159
Teologia misji w kaznodziejstwie misjonarzy oblatów MN w świetle encykliki Redemptoris missio
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.07
PDF (English)
Ryszard Ficek
161-188
Krytyka liberalnego kapitalizmu w świetle personalistycznej koncepcji życia społeczno-gospodarczego kardynała Stefana Wyszyńskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.08
PDF (English)
Paweł Beyga
189-203
Wybrane argumenty doktrynalne przeciwko dopuszczaniu do sakramentu święceń osób o orientacji homoseksualnej
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.09
PDF (Deutsch)
Dariusz Kwiatkowski
205-217
Księga Powtórzonego Prawa jako teologiczne źródło anamnetycznego wymiaru roku liturgicznego
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.10
PDF (Italiano)
Jérémie Fischer
219-234
Gruźlica, ospa i cholera: od pojedynczego zakażenia do pandemii. Śmiertelne choroby zakaźne we wspomnieniach Księdza Pocharda (1800-1831)
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.11
PDF (Français (France))
Jan Grzeszczak
235-252
W cieniu abdykacji. Sztuka i kult świętych papieży na przykładzie grobowca Bonifacego VIII w bazylice watykańskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.12
PDF (English)
Przemysław Strzyżyński
253-272
Analiza znaczenia słowa „przypadek” w kontekście problemu trafu moralnego
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.13
PDF (English)
Anna Wzorek
273-298
Poetycka medytacja Kazimierza Wójtowicza nad biblijną perykopą Łk (24,13-55). O cyklu Emaus - werset po wersecie
https://doi.org/10.14746/pst.2021.38.14
PDF (English)