Tom 39 (2021)
Poznańskie Studia Teologiczne 39/2021

Artykuły naukowe

Paweł Kiejkowski
7-23
Człowiek dzieckiem Bożej Wolności. Wybrane aspekty antropologii teologicznej Pawła Evdokimova
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.01
PDF
Maciej Witała
25-47
W stronę współczesnej interpretacji teologicznej zagadnienia śmierci jako skutku grzechu
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.02
PDF (English)
Piotr Piasecki
49-59
Znamiona nawrócenia ekologicznego
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.03
PDF (English)
Paweł Zając
61-83
Biskup poznański Andrzej Stanisław Kostka Młodziejowski w obronie Stanisława Konarskiego i polskich pijarów – nieznany list z grudnia 1769 roku
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.04
PDF
Dawid Mielnik
85-98
Wielkopiątkowa modlitwa za niechrześcijan na tle dwudziestowiecznych reform liturgicznych
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.05
PDF (English)
Michał Widera
99-126
Działalność Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Wieluniu
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.06
PDF
Bogumił Gacka
127-141
Pojęcie osoby w konfucjanizmie
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.07
PDF (English)
Jarosław Różański
143-159
Zwyczajowe małżeństwo Gidarów a tradycja chrześcijańska
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.08
PDF (English)
Wojciech Kluj
161-183
Chrześcijańsko-muzułmańskie relacje w Azji Centralnej do czasów Timura (XIV wiek)
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.09
PDF
Katarzyna Anna Mich
185-209
Zastosowanie kryteriów inkulturacji w badaniach nad rodzimością Kościoła w Nubii
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.10
PDF (English)
Marta Sienkiewicz, Wojciech Świder
211-225
Obraz ustroju gospodarczego w wybranych encyklikach papieskich
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.11
PDF (English)
Justyna Sprutta
227-244
Trinitologia picta na przykładzie polichromii w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Kaliszu. Program badań
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.12
PDF
Robert Kaczorowski
245-256
„Spowiedź usta pieczętuje”. Kult św. Jana Nepomucena – męczennika sakramentalnej tajemnicy, na przykładzie 15 pieśni pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, opublikowanego w Pelplinie w 1871 roku. Wybrane zagadnienia teologiczne i muzyczne
https://doi.org/10.14746/pst.2021.39.13
PDF (English)