Tom 30 (2016)

Artykuły naukowe

Emery de Gaál
7-55
Revelation as the Thou of Jesus Christ Joseph Ratzinger’s/Pope Benedict XVI’s Contribution to a deeper Understanding of Revelation
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.01
PDF
Wiesław Dąbrowski
57-92
Le due vie del Sal 1 nell’interpretazione di san Tommaso d’Aquino
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.02
PDF
Andrzej Andrewald
93-103
Wiarygodność wiary a zjawiska paranormalne
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.03
PDF PDF (English)
Adam Drozdek
105-119
Eschatologia Andrieja Bołotowa
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.04
PDF (English)
Piotr Nawrot
121-140
Indian Music to Celebrate Christmas in Moxo Jesuit Reductions, Bolivia
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.05
PDF (English)
Jérémie Fischer
141-158
Żydzi widziani oczyma francuskiego duchownego na wygnaniu: antyjudaizm we wspomnieniach ks. Pocharda (1796-1830)
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.06
PDF (Français (France))
Ireneusz Celary
159-171
Die Hilfe für kranke und alte Menschen in der postmodernen Gesellschaft nach Papst Franziskus
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.07
PDF (Deutsch)
Edward Wasilewski
173-189
Neue Perspektiven heutiger Theologie der Verkündigung
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.08
PDF (Deutsch)
Janusz Nawrot
191-215
Teologiczny obraz twierdzy jerozolimskiej w 1 Mch 1,33-38 i jej oblężenie przez wojska Judy w 4,41 oraz 6,18-20
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.09
PDF
Piotr Ostański
215-225
„Eli, Eli, lema sabachthani” (Mt 27,46). Aramejskie wyrażenia w greckim tekście Nowego Testamentu
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.10
PDF
Janusz Królikowski
227-237
Niektóre wyzwania pod adresem metody teologii
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.11
PDF
Bogdan Ferdek
239-250
Dar nieomylności. Od Pastor aeternus do Sensus fidei
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.12
PDF
Zbigniew Kubacki
251-284
Ekskluzywizm ewangelikalny
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.13
PDF
Norbert Podhorecki
285-323
Dialogiczna otwartość teologii kardynała Waltera Kaspera w nurcie dziedzictwa katolickiej szkoły tybingeńskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.14
PDF
Grzegorz Strzelczyk
325-335
Model soteriologiczny oparty na kategorii zaufania. Hipoteza
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.15
PDF
Aleksy Kucy
337-351
Wpływ ojców Kościoła na prawosławne pojęcie obrazu Bożego
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.16
PDF
Bogusław Kochaniewicz
353-368
Świętość Kościoła w ujęciu św. Piotra Chryzologa
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.17
PDF
Piotr Liszka
369-383
Trynitarny aspekt creatio continua
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.18
PDF
Adam Wojtczak
385-412
Maryja – „doskonała ikona wiary” Wokół autorstwa maryjnego wątku encykliki Lumen fidei
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.19
PDF
Marek Kluz
413-431
Kapłan sługą miłosierdzia. Refleksja moralno-pastoralna w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016)
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.20
PDF
Wojciech Medwid
433-448
Obrona decyzji sumienia przez Tomasza More’a w obliczu uwięzienia i śmierci
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.21
PDF
Anna Zellma
449-462
(Nie)zwykłe znaczenie pedagogiki dialogu w teorii nauczania religii
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.22
PDF
Jerzy Adamczyk
463-475
Źródła i przedmiot nauczania katechetycznego w ujęciu prawa kanonicznego
https://doi.org/10.14746/pst.2016.30.23
PDF