Tom 32 Nr 2 (2022)

COMMENTATIONES

Anna Marchewka
5-19
Zasadność współczesnych klasyfikacji genologicznych kolekcji „Listów Ksenofonta” oraz „Listów Sokratesa i sokratyków”. Pomiędzy nowelą a powieścią
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.1
PDF
Marian Andrzej Wesoły
21-42
Mimesis – wyróżniki i formy twórczości poetyckiej według Arystotelesa
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.2
PDF
Damian Pierzak
43-65
Funkcja bajki według antycznych teoretyków wymowy. Próba typologii
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.3
PDF
Piotr Bering
67-75
„Ponadczasowość” piśmiennictwa retorycznego
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.4
PDF
Elżbieta Wesołowska
77-86
Jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć (lub odwrotnie), czyli kłopoty z przekładem elegii wygnańczej Owidiusza „Ex P.” IV 12
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.5
PDF
Iwona Słomak
87-104
Tradycja i innowacja w sztukach Seneki z perspektywy genologicznej: czas i miejsce
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.6
PDF (English) (English)
Anna Maria Wasyl
105-142
Perypetie Maksymiana, czyli o paratekstach, zmienności gustów czytelniczych i łabędzim śpiewie elegii rzymskiej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.7
PDF
Agnieszka Borysowska
143-162
Heksametr „kunsztowny” i inne formy sztuczne w twórczości Jurgi Valentina Winthera [1578–1623]
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.8
PDF
Marzena Gonera
163-187
Sejmowe mowy popisowe Kazimierza Nestora Sapiehy. Inspiracje antyczną myślą retoryczną
https://doi.org/10.14746/sppgl.2022.XXXII.2.9
PDF