Pressto.

Nagłowek strony

Vol 43, Nr 2 (2016)

Llengua i literatura catalanes: enfocaments i reptes

Edició a cura de Xavier Pascual-López & Barbara Łuczak

Spis treści

LINGÜÍSTICA

La subagrupació romànica de la llengua catalana: una aproximació dialectomètrica de base fonètica a l’Atlas Linguistique Roman PDF (Català)
Esteve Valls, Manuel González 5-27
Encapsulació i estructura informativa en el debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català – espanyol – anglès) PDF (Català)
Josep E. Ribera 29-50
Fenòmens de contacte lingüístic en el lèxic disponible català de Lleida PDF (Català)
Maribel Serrano Zapata 51-64
Xarxes semàntiques en el lèxic disponible de València. Una aproximació al lexicó bilingüe PDF (Català)
M-Begoña Gómez-Devís, Francesc Llopis Rodrigo 65-83
L’amic, prova’l primer ans que l’hages menester: Fonts clàssiques d’un refrany català inclòs en la Paremiologia catalana comparada de Sebastià Farnés PDF (Català)
Xavier Pascual-López 85-98

LITERATURA

L’Albí, o l’alteritat del monstre en la narrativa fantàstica de Ramon Vinyes PDF (Català)
Alfons Gregori 99-116
Ciència i subjectivitat en la poesia d’Àngel Terron PDF (Català)
Margalida Pons 117-135
Entre la literatura i la divulgació científica: les novel·les de Martí Domínguez PDF (Català)
Barbara Łuczak 137-153

RESSENYA

Ressenya de Josep-Anton Fernàndez & Jaume Subirana (Eds.), Funcions del passat en la cultura catalana contemporània: institucionalització, representacions i identitat PDF (Català)
Alfons Gregori 155-160


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo