Tom 48 Nr 1 (2023)
Studia Rossica Posnaniensia
Pełny numer
PDF

Articles

Tatiana Krol
9-22
The literary portrayals of Ivan Mazepa in Byron’s Mazeppa and Pushkin’s Poltava. A comparative analysis
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.1
PDF (English)
Tatiana Kopac
23-36
Музыка в романе Евгения Водолазкина Брисбен
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.2
PDF (Русский)
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
37-53
The semantics of the void in two novels: Gone with the dreams by Jurga Ivanauskaitė and Chapaev and Void by Victor Pelevin: from the perspective of contemporary Lithuanian literature
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.3
PDF (English)
Elena Kurant
55-69
Политический вербатим в современной русской драматургии
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.4
PDF (Русский)
Paulina Charko-Klekot
71-81
Nuda codzienności w sztuce Marzec Iriny Waśkowskiej
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.5
PDF
Agnieszka Lenart
83-96
Świat (nie)kontrolowanych emocji. O literaturoterapii Victorii Reicher
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.6
PDF
Kristina Vorontsova
97-110
Эволюция концепта скуки в творчестве Елены Шварц
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.7
PDF (Русский)
Bartosz Osiewicz
111-124
Motyw nadziei w najnowszej poezji Dmitrija Strocewa
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.8
PDF
Katarzyna Kuligowska
125-141
Obraz pandemii w polskich i rosyjskich połączeniach wyrazowych
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.9
PDF
Ewelina Parafińska-Korybska
143-155
Театральный и балетный жаргон в современной лексикографии и в текстах культуры
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.10
PDF (Русский)
Lili Wang
157-166
Стереотипные представления о ленивом человеке: лингвокогнитивный анализ культурных моделей русского и китайского языков
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.11
PDF (Русский)
Ekaterina Starodvorskaia
167-180
Kontekst w interpretacji metajęzykowych jednostek ironicznych: struktury, typy, granice (na podstawie języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
https://doi.org/10.14746/strp.2023.48.1.12
PDF