Pressto.

Nagłowek strony

Vol 12, Nr 2(22) (2017)

Ewangelia szacunku dla życia w 22 lata po Evangelium vitae

Spis treści

Artykuły

Głosić Ewangelię życia PDF
Paweł Bortkiewicz 13-34
Wartość życia ludzkiego w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka PDF
Mieczysław Ozorowski 35-52
Obrona życia ludzkiego jako kwestia prawego sumienia PDF
Zbigniew Wanat 53-68
Modlitwa jako narzędzie budowania nowej kultury życia PDF
Andrzej Derdziuk 69-78
Kobieta i mężczyzna kustoszami Ewangelii życia w kontekście społecznego eksperymentu gender PDF
Maciej Olczyk 79-95
Pastoralne wsparcie małżeństwa i rodziny w poszanowaniu życia PDF
Zbigniew Zarębski 97-111
Troska o zdrowie prokreacyjne w naprotechnologii ─ formą budowania nowej kultury życia ludzkiego PDF
Bożena Bassa 113-126
Poczęcie naturalne, in vitro i „NaPro” PDF
Janusz Gadzinowski 127-139
Naprotechnologia ̶ dobra diagnostyka i skuteczne leczenie PDF
Jacek Czerniak 141-161
Praktyka eutanazji w belgii jako owoc przemian społeczno-obyczajowych PDF
Marcin Derdziuk 163-177
Obywatelski projekt „Stop Aborcji” ─ prawne i doktrynalne uzasadnienie inicjatywy oraz ocena jej przebiegu PDF
Joanna Banasiuk, Aleksander Stępkowski 179-190
Polityka rodzinna Polski a Evangelium vitae PDF
Mikołaj Gębka 191-206
Udział księży katolickich i laikatu w profilaktyce presuicydalnej i postsuicydalnej jako wyraz zaangażowania w ochronę życia ludzkiego PDF
Adam Czabański 207-219
Śmierć jako przejście do trzeciej fazy życia człowieka w myśli Gustava Theodora Fechnera PDF
Andrzej Bohdanowicz 221-229
Odpowiedzialność rodziny za dar życia ludzkiego PDF
Andrzej Pryba 231-242
Spowiednik i wyzwanie związane z pornografią PDF
Paul deLadurantaye 243-258
Pozycja i rola Bożego objawienia w dialogu międzywyznaniowym PDF
Ignacy Bokwa 273-290
Kult adoracji eucharystycznej źródłem autentycznych chrześcijańskich postaw moralnych PDF
Dariusz Kwiatkowski 259-272
Księga Ruth - w kierunku nowego biblijnego feminizmu PDF
Waldemar Graczyk 291-306
Zagadnienie istoty szczęścia i sposobu jego osiągnięcia w traktacie "O życiu szczęśliwym" Seneki Młodszego PDF
Joanna Picewicz 307-321

Recenzje

Thomas M. Osborne Jr, Human Action in Thomas Aquinas, John Duns Sco- tus & William of Ockham, Washington DC: The Catholic University of America Press 2014, ss. XXV+250. PDF
Krzysztof Niewiadomski 325-330
Andrzej Derdziuk, Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi, TN KUL, Lublin 2017, ss. 163. PDF
Tadeusz Zadykowicz 331-335
Artur Hącia, Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła, Poligrafi a Salezjańska, Lublin 2017, s. 449. PDF
Andrzej Derdziuk 337-340

Sprawozdania

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Implikacje teologiczno- -moralne adhortacji „Amoris laetitia”. Nysa, 11-13 czerwca 2017 roku PDF
Janusz Podzielny 343-345
"Brat naszego Boga". Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na zakończenie Roku Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta (Klasztor Ojców Bernardynów w Lublinie, 16.12.2017) PDF
Jaromił Wójcikowski 347-351


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo