Pressto.

Page Header

Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego

Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2017.29.9.

Abstract


The first film adaptation of Pan Twardowski

The article discusses the oldest recorded film adaptation of the legend of Pan Twardowski, found in the archives of the George Eastman House in Rochester, New York. The two-part feature film was filmed in Russia between 1916 and 1917, and its creator was the famed Polish filmmaker Władysław Starewicz.


Keywords


First World War; Skobielevski Committee; Russian cinema; Polish culture; film; legend; adaptation, Starewicz; mise-en-scène

Full Text:

References


Ammannati F.L., 1964, Filmlexicon degli Autori e delle opera, Roma

Begunov J.K., 1983, Skazanije o černoknižnike Tvardovskom v Polsče, na Ukrainie i v Rossii i novonajdennaja „Istoria o pane Tvardovskom”, „Sovetskoje Slavijanovvedenije” nr 1

Boussinot R., 1980, Encyclopedie du Cinéma, t. 2, Paris

Bugaj R., 1985, Nauki tajemne w dawnej Polsce, Wrocław

Ford Ch., Hammond R., 2005, Th e Polish Film. A Twentieth Century History with additional material by Grażyna Kudy, Jefferson, North Carolina – London

Guzek M., 2016, Z kamerą w carskich mundurach. Polscy operatorzy jako czołówka Wojskowo-Kinematograficznego Oddziału Komitetu Skobielewskiego (1913–1917), „Kwartalnik Filmowy” nr 95

Hendrykowska M., 2011, Amelia umiera kinematograficznie. Filmowy „Mazepa” 1914, w: E. Nowicka, M. Piotrowska (red.), Poeta przez pryzma przepuszczony.

Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, Poznań

Kraszewski J.I., 1840, Mistrz Twardowski, w: J.I. Kraszewski, Szkice obyczajowe i historyczne, powieść druga, Wilno 1840

Starewicz W., 1989, Ezop XX wieku. Władysław Starewicz pionier filmu lalkowego i sztuki filmowej, Warszawa

Višnevskij V., 1945, Chudožestvennye filmy dorevolucionnoj Rossii, Moskva

Wójcicki K.W., 1937, Klechdy: starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Warszawa

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 27 PDF (Polish) - 18

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017