Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2014) Związek kryzysu państwa Osmanów w okresie interregnum (1403-1413) z wasalnymi państwami ościennymi. Kierunek rumelijski Abstrakt  PDF
Jerzy Hauziński
 
Vol 24 (2017) Król węgierski Andrzej II na tronie w Cesarstwie Łacińskim? Bałkański wątek Piątek Krucjaty Abstrakt  PDF
Zdzisław Pentek
 
Vol 24 (2017) Dyskusja o dziedzictwie osmańskim jako część współczesnych dyskusji o tożsamości w Albanii Abstrakt  PDF
Tadeusz Czekalski
 
Vol 21 (2014) Uwarunkowania geopolityczne bałkańskiej polityki Turcji w latach 20. i 30. XX wieku Abstrakt  PDF
Jędrzej Paszkiewcz
 
Vol 21 (2014) Polityka mocarstw europejskich wobec Turcji w latach 1903-1914 Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Muhajirs. Remarks on Muslims’ Emigration from the Bulgarian Lands in the Turn of 19th and Abstrakt  PDF
Krzysztof Popek
 
Vol 20 (2013) Chrześcijańskie małżonki sułtanów tureckich. Małżeństwa polityczne w Imperium Osmańskim XIV i XV wieku Abstrakt  PDF
Ilona Czamańska
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Percepcja Europy w wystąpieniach prezydenta Republiki Chorwacji Franja Tudjmana (1991-1999) Abstrakt  PDF
Jędrzej Paszkiewicz
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Typologia i uwarunkowania historyczno-kulturowe przywództwa politycznego na Bałkanach Abstrakt  PDF
Mirosław Dymarski
 
0 - 0 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo