Tom 27 (2022)

STUDIA – DYSKUSJE

Cezary Bahyrycz
9-38
Interconnectivity of the Vardar and Struma river valleys. Some hints to the understanding of the south-eastern Balkans role in the 2nd millennium BC
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.01
PDF (English)
Lucie Burešová
39-50
Instruments for diagnostic and treatment purposes from the la Tène period in Central Europe.
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.02
PDF (English)
Tomasz Gralak
51-72
Panowie i niewolnicy – gospodarka okresu halsztackiego
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.03
PDF
Marcin Kasprowicz
73-85
Use-wear analysis of copper-alloy artifacts. A window of opportunity or a dead end?
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.04
PDF (English)
Zuzanna Kowalczyk
87-101
Archeological and anthropological approaches to the ontology of the Dewil Valley landscapes (Palawan, Philippines)
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.05
PDF (English)
Małgorzata Markiewicz
103-130
Ceramika malowana z wczesnej epoki żelaza vs. nowożytna ceramika biała. Rozważania o magii i o „odczarowaniu świata”
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.06
PDF
Mateusz Napierała
131-161
Wykorzystanie żelaza w starożytnym Egipcie do początku okresu późnego
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.07
PDF
Marek Pankiewicz
163-174
Problem sztuki naskalnej w Polsce
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.08
PDF
Paulina Przepiórka
175-199
Popularyzacja archeologii na przykładzie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.09
PDF
Krzysztof Żurek, Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Jakub Niebieszczański, Aleksander Piasecki, Cezary Bahyrycz
201-225
„Fortece na bagnach”. Pierwsze interdyscyplinarne badania stanowiska z późnej epoki brązu w Jatwiezi Dużej (Polska północno-wschodnia)
https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.10
PDF