Pressto.

Page Header

Search


 
Issue Title
 
Vol 16 (2014) Myten Och Dess Arvtagare. Historiska Och Skönlitterära Berättelser Om Folkhemmet Abstract  PDF (Swedish)
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
 
Vol 10 (2009) Tappra martyrer och katolska bråkmakare. Om några historiskt betingade traditioner i den svenska bilden av Polen Abstract  PDF (Swedish)
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
 
Vol 17 (2015) Sammansättningar i Språkrådets nyordslistor: produktivitet och förståelighet Abstract  PDF
Natalia Kołaczek
 
Vol 14 (2012) Styvbarnen i folkhemmet? Utanförskap i svenska barndomsskildringar Abstract  PDF (Swedish)
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
 
Vol 15 (2013) Textual Origins of the Indefinite Article in Swedish Abstract  PDF
Dominika Skrzypek
 
Vol 16 (2014) Ett Litet Språks Spår I Översättarvärlden Abstract  PDF (Swedish)
Ewa Data-Bukowska
 
Vol 12 (2011) Interjektionen in Comics – eine schwedische Fallstudie Abstract  PDF (Deutsch)
Christer Lindqvist
 
Vol 11 (2010) Schwedisches, Finnisches und Polnisches in Mika Waltaris historischem Roman 'Karin, Magnustochter' Abstract  PDF (Deutsch)
Bolesław Mrozewicz
 
Vol 23 (2017) NÅGRA FUNDERINGAR KRING ÖVERSÄTTNING AV SVENSK POESI TILL POLSKA OCH ÖVERSÄTTNINGSKRITIK Abstract  PDF (Swedish)
Paulina Rosińska
 
Vol 23 (2017) INALIENABLE POSSESSION IN SWEDISH AND DANISH – A DIACHRONIC PERSPECTIVE Abstract  PDF
Alicja Piotrowska, Dominika Skrzypek
 
Vol 12 (2011) Tack så mycket! O szwedzkiej grzeczności językowej na przykładzie podziękowania w końcowych sekwencjach rozmowy telefonicznej Abstract  PDF (Polish)
Piotr Zborowski
 
Vol 12 (2011) Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs 'Dödsdansen' Abstract  PDF (Swedish)
Paulina Rosińska
 
Vol 12 (2011) Relative clauses in narrative fiction. Findings from a parallel text in Swedish, German, Latvian, Polish and English Abstract  PDF
Nicole Nau
 
Vol 11 (2010) Between a demonstrative and a pronoun. The status of 'in' in Old Swedish Abstract  PDF
Dominika Skrzypek
 
Vol 10 (2009) Äldre and Yngre Västgötalagen – some linguistic evidence Abstract  PDF
Dominika Skrzypek
 
Vol 3 (1996) Der Verlust des Originals. Der intermediale Diskurs über das falsche Leben in Torgny Lindgrens Roman Till sanningens lov  PDF (Deutsch)
Knut Brynhildsvoll
 
Vol 13 (2011) Det individuella möter det kollektiva. Självbiografiskt stoff i barndomsskildringar från det svenska folkhemmet Abstract  PDF (Swedish)
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
 
Vol 19 (2016) På spaning efter en halvglömd genre: Litaniaminnen i ”Bön till solen” av Karin Boye Abstract  PDF
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
 
1 - 18 of 18 Items
Search tips:
  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo