Co to jest dokument i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie? (Na marginesie Pięciu nieczystych zagrań Larsa von Triera i Jørgena Letha)

Main Article Content

Rafał Koschany

Abstrakt

The article is an attempt to interpret The Five Obstructions, a film by Lars von Trier and Jørgen Leth that is a documentary record of a real meeting between the two directors, and of the project they undertook. According to plans, Leth was supposed to make five new versions of his film The Perfect Human from 1967. The result of Trier and Leth’s cooperation represents a hybrid of genres, difficult to classify by means of standard categories. Most of all, however, the film is self-referential, and therefore, the article discusses different aspects of documentary work in general, including the originality of a work of art, the issue of difference and repetition, the situation of the creator, and the concept and status of a work of art. Ultimately, the interpreted film provides a potential starting point for formulating a thesis on the documentary as a set of artistic conventions and rules for creatively engaging art and reality. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koschany, R. (2018). Co to jest dokument i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie? (Na marginesie Pięciu nieczystych zagrań Larsa von Triera i Jørgena Letha). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 5–16. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.01.
Dział
Docufiction

Bibliografia

 1. Calvo M., Film w perspektywie Gadamerowskiej koncepcji sztuki, „Sztuka i Filozofia” 1997, nr 14
 2. Chmielecki K., Lars von Trier: odnowienie wiary w siłę kreacji, realizmu i ideologii, w: Autorzy kina europejskiego VI, red. A. Helman, A. Pitrus, Warszawa 2011
 3. Culler J., Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie?, w: idem, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998
 4. Felis P., Pięć nieczystych zagrań [recenzja filmu], „Film” 2004, nr 11
 5. Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993
 6. Goodman N., Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1997
 7. Hendrykowski M., Dokument – fikcja – realizm. Teoria wobec praktyki, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 75–76
 8. Hirszfeld A., „Pięć nieczystych zagrań” jako pięć powtórzeń przebranych. „Laboratorium działań twórczych” Larsa von Triera, „Sztuka i Filozofia” 2009, nr 34
 9. Jak filmować bogów?, z J. Lethem rozmawiają P. Czerkawski i M. Sobczak, „Kino” 2011, nr 5
 10. Kołodyński A., Pięć nieczystych zagrań [recenzja filmu], „Kino” 2004, nr 11
 11. Koschany R., Fikcja i teoria fikcji w perspektywie konstruktywizmu, w: Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A.P. Kowalski, Bydgoszcz 2003
 12. Łebkowska A., Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001
 13. Nichols B., Typy filmy dokumentalnego, przeł. M. Heberle i D. Rode, w: Metody dokumentalne w filmie, red. D. Rode, M. Pieńkowski, Łódź 2013
 14. Olszewski J., Tako rzecze Jørgen Leth, „Kino” 2008, nr 5
 15. Orliński W., Fabuła jako dokument, „Gazeta Wyborcza” 1999, 9.04
 16. Piotrowska A., Nieczysta gra, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 45
 17. Topolski J., Pięć przymusów, czyli traktat o istocie nie tylko kina, „Kino” 2004, nr 12
 18. Video and Filmmaking as Psychotherapy: Research and Practice, ed. by J.L. Cohen, J.L. Johnson, P. Orr, New York 2015
 19. Wróblewski J., Pięć nieczystych zagrań [recenzja filmu], „Polityka” 2004, nr 46