Barbara Hammer’s History Lessons as a documentary utopia
PDF (English)

Słowa kluczowe

found footage
lesbian film
women’s cinema
mock-documentary
Barbara Hammer

Jak cytować

Talarczyk-Gubała, M. (2018). Barbara Hammer’s History Lessons as a documentary utopia. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 91–98. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.07.

Abstrakt

This article is devoted to the third part of Barbara Hammer’s documentary trilogy, History Lessons. The author analyzes and interprets the form and message of this post-queer essay, with the aim of describing its formula in relation to the mockumentary and found-footage film conventions. She goes back to the pioneer of found footage in the history of world cinema, Esfir Shub, and the position of women in production culture. She refers to Hammer’s debut film, Dyketactics (1974), to describe Hammer’s artistic and political tactic, consisting of intercepting images of women, rooted in visual history, and the subversive quotation of these images against the idea and context of the original. Dyketactics in History Lessons is about quoting archival materials from the genres of documentary, popular science and pornography with the aim of writing the history of the lives of lesbians in the US from the period before the Stonewall riots, where there is very little coverage of the story. The falsifying of archival materials through the editing manipulation of imagery and sound paradoxically uncovers not so much the truth about the lives of lesbians, as what seems to be hidden in images created with a completely different aim than telling the herstory of American women of various orientations and races.

https://doi.org/10.14746/i.2017.30.07.
PDF (English)

Bibliografia

Atwood L., Red Women on the Silver Screen. Soviet Women and Cinema From The Beginning to the End of Communist Era, Michigan 1993

Bravmann S., Queer Fictions of the Past: History, Culture and Difference, Cambridge 1997

Chiarini A., Feeling images. Montage, Body and Historical Memory in Barbara Hammer’s Nitrate Kisses, “Feminist Media Histories” 2016, vol. 2, no. 3

Cixous H., The Laugh of Medusa, trans. K. Cohen and P. Cohen, “Signs” 1976, vol. 1, no. 4

Corner J., Documentary Fakes, in: The Television Genre Book, London 2004

Faderman L., Odd Girls and Twilight Lovers: History of Lesbian Life in 20th-Century America, New York 2012

Giec M., Przekształcanie pamięci. Found footage jako machina kulturowej reinterpretacji, “Images” 2015, vol. 17, no. 26

Hammer B., Hammer! Making Movies out of Sex and Life, New York 2010

Hammer B., The Politics of Abstraction, in: Queer Looks: Perspectives on Lesbian and Gay Film and Video, eds. M. Gever, P. Parmar, J. Greyson, New York-London 1993

Handelman M., Barbara Hammer Teaches (and Titillates) with History Lessons, <http://www.indiewire.com/2001/10/interview-barbara-hammer-teaches-and-titillates-with-history-lessons-80703/>

Humm M., Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska i J. Mikos, Warszawa 1993

Humm M., The Dictionary of Feminist Theory, Ohio 1995

Radkiewicz M., Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, Kraków 2010

Stollery M., Eisenstein, Shub and the Gender of the Author as Producer, “Film History” 2002, vol. 14, no. 1

Talarczyk-Gubała M., Conversation with Barbara Hammer in the Arts Museum in Łódź, Poland on Oct 17th, 2016 (non published)

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.