Dobry, zły i brzydki. Fuck For Forest Michała Marczaka w obiegu społecznym i medialnym
PDF

Słowa kluczowe

Fuck For Forest
Michał Marczak
documentary
analysis of reception
distribution
film marketing
media discourse
voice the documentary

Jak cytować

Piepiórka, M. (2018). Dobry, zły i brzydki. Fuck For Forest Michała Marczaka w obiegu społecznym i medialnym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 111–133. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.09.

Abstrakt

Michał Marczak’s documentary Fuck For Forest was met with interest by both audiences and the media. This was due to the movie’s theme: the documentary tells the story of a group of activists living in Berlin who raise funds for environmental protection through a porn website. The film‘s premiere in Poland was accompanied by an aura of scandal, and Marczak’s movie was criticized by many for supposedly promoting pornography. The article analyzes the strategy used to promote the film in Poland and discusses various forms of commentary and media discourse on the film.

https://doi.org/10.14746/i.2017.30.09.
PDF

Bibliografia

Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury wizualnej przełomu stuleci, Gdańsk 2010

Adamczak M., Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Poznań 2014

Adamczak M., Klejsa K., Badania dystrybucji filmowej: pola problemowe, stan wiedzy, perspektywy rozwoju, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Łódź 2015

Adamski Ł., Film o ekologach, którzy kręcą pornografię. Bzdura roku!, 2012, <http://wpolityce.pl/kultura/246357-film-o-ekologach-ktorzy-kreca-pornografie-bzdura-roku> [dostęp: 28.03.2017]

Bochnia nie chce filmu „Fuck For Forest”, 2012, <http://forum.gazeta.pl/forum/w,418,140808415,140808415,Bochnia_nie_chce_filmu_Fuck_For_Forest_Bo_to_.html> [dostęp: 29.03.2017]

Brawa dla władzy ciemnogrodu, 2012, <http://www.bochnianin.pl/forum/viewtopic.php?p=160762&sid=7b20e60f39355819b3d94c91aad3c21c> [dostęp: 31.03.2017]

Brzezińska M., Fuck For Forest, czyli porno w słusznej sprawie, 2012, <http://www.fronda.pl/a/fuck-for-forest-czyli-porno-w-slusznej-sprawie,22668.html> [dostęp: 28.03.2017]

Dobrowolski J., Fuck For Forest czy Fuck The System?, 2013, <http://krytykapolityczna.pl/kultura/film/fuck-for-forest-czy-fuck-the-system/> [dostęp: 31.03.2017]

English J.F., Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Warszawa 2013

Film pornograficzny z etykietką ‚dokument’, 2012, <http://www.filmweb.pl/film/Fuck+for+Forest-2012–646403/discussion/Film+pornograficzny+z+etykietk%C4%85+%27dokument%27,2079009> [dostęp: 31.03.2017]

Fuck For Forest: polski reżyser o erotyce i ekologii, 2012, <http://film.onet.pl/wiadomosci/fuck-for-forest-polski-rezyser-o-erotyce-i-ekologii/hqwq0> [dostęp: 31.03.2017]

Fuck For Forest: reżyser o filmie, <http://film.interia.pl/news-fuck-for-forest-rezyser-o-filmie,nId,1808070> [dostęp: 22.03.2017]

Fuck For Forest: seks dla dobra drzew, 2012, <http://film.onet.pl/recenzje/fuck-for-forest-seks-dla-dobra-drzew/d4smy> [dostęp: 29.03.2017]

FUCK… sceny buntu w Łaźni Nowej: Protest i songi /zapowiedź spektaklu/, 2012, <http://kulturaonline.pl/fuck,sceny,buntu,w,lazni,nowej,protest,i,songi,zapowiedz,spektaklu,tytul,artykul,28242.html> [dostęp: 31.03.2017]

Gdzie zobaczysz nasze filmy, <https://www.againstgravity.pl/gdzie-zobaczysz-nasze-filmy> [dostęp: 22.03.2017]

Grupa Fuck For Forest w Polsce, <http://www.klubowa.pl/artykul,4279,1,Grupa_Fuck_For_Forest_w_Polsce.html> [dostęp: 31.03.2017]

<http://www.filmweb.pl/film/Fuck+for+Forest-2012–646403/discussion/Standardowo+1+10%C2%A0,2053194> [dostęp: 31.03.2017]

<http://www.filmweb.pl/film/Fuck+for+Forest-2012646403/discussion/FFF++opinia,2070570> [dostęp: 31.03.2017]

<http://www.filmweb.pl/film/Fuck+for+Forest-2012646403/discussion/hhe+..+1+10,2167828> [dostęp: 31.03.2017]

<http://www.filmweb.pl/film/Fuck+for+Forest2012646403/discussion/Film+artystyczny,2107349m> [dostęp: 31.03.2017]

<http://www.sadistic.pl/fuck-for-forest-the-movie-vt155077.htm> [dostęp: 31.03.2017].

<https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/box-office/table:polskie-premiery-2012> [dostęp: 31.03.2017]

Jabłońska U., I ty możesz zostać pornoaktywistą, „Duży Format. Gazeta Wyborcza”, 2012, <http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,12597514,Fuck_For_Forest__I_ty_mozesz_zostac_pornoaktywista.html> [dostęp: 28.03.2017]

Kapela J., Fuck For Warsaw, 2012, <http://krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/fuck-for-warsaw/> [dostęp: 31.03.2017]

Kubacka A., Nie chcemy rewolucji?, 2012, <http://www.dwutygodnik.com/artykul/4143-dzieci-drzewa.html> [dostęp: 29.03.2017]

Kułakowska K., Widownia, w: Raport „W małym kinie. Raport z dużych miast”, 2013, <http://wmalymkinie.pl/images/pdf/Raport%202013.pdf> [dostęp: 22.03.2017]

Kuźma D., [DVD], Fuck For Forest: seks w imię przyrody – recenzja, 2014, <http://film.onet.pl/recenzje/dvd-fuck-for-forest-seks-w-imie-przyrody-recenzja/x0lmq> [dostęp: 29.03.2017]

Lewandowska J., Fuck For Forest, „Kino” 2012, nr 11

Mastalerz, L., Dzieci-drzewa, 2012, <http://www.dwutygodnik.com/artykul/4143-dzieci-drzewa.html> [dostęp: 29.03.2017]

Nasza misja, 2015, <https://www.againstgravity.pl/misja> [dostęp: 22.03.2017].

Nichols B., Introduction to Documentary, Bloomington 2001

Nichols B., The Voice of Documentary, „Film Quarterly” 1983, vol. 36, no. 3

Sikorska M., Udany rok Fuck For Forest, 2014, <http://www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/udany-rok-fuck-for-forest> [dostęp: 22.03.2017]

Sobocińska M., Formy promocji filmów – uwarunkowania i kierunki rozwoju, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Łódź 2015

Staszczyszyn B., 2012, http://culture.pl/pl/dzielo/fuck-for-forest> [dostęp: 31.03.2017]

Szponar E., 28. WFF: wolna miłość w szczytnym celu, 2012, <http://wiadomosci.onet.pl/28-wff-wolna-milosc-w-szczytnym-celu/y38gc> [dostęp: 28.03.2017].

Ten film to mistrzostwo świata, 2012, <http://www.filmweb.pl/film/Fuck+­for+Forest-2012–646403/discussion/TEN+FILM+TO+MISTRZOSTWO+%C5%9AWIATA,2057013> [dostęp: 29.03.2017]

Walkiewicz M., Bunt 2.0, 2012, <http://www.filmweb.pl/reviews/Bunt+2.0–13391> [dostęp: 31.03.2017]

Wąsowski M., Poznajcie Fuck For Forest: Pornografia w słusznej sprawie czy prowokacja zwariowanych ekologów, 2012, <http://natemat.pl/15555,poznajcie-fuck-for-forest-pornografia-w-slusznej-sprawie-czy-prowokacja-zwariowanych-ekologow> [dostęp: 28.03.2017]

Wróblewska A., Nowa era kin studyjnych, „Znak” 2014, nr 708, <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7082014anna-wroblewskanowa-era-kin-studyjnych/> [dostęp: 31.03.2017]

Zaborski A., Kina cenzurują kolejne polskie filmy, 2012, <http://archiwum.stopklatka.pl/news/kina-cenzuruja-kolejne-polskie-filmy,wiecejNewsow,3> [dostęp: 31.03.2017]