Niosąc ziemię. Film dokumentalny jako przekład intersemiotyczny
PDF

Słowa kluczowe

Przyboś
Berebecki
documentary
intersemiotic translation
home archiv

Jak cytować

Kwiatkowska, A. (2018). Niosąc ziemię. Film dokumentalny jako przekład intersemiotyczny. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 282–291. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.20.

Abstrakt

The article pertains Andrzej Berbecki’s script of a documentary entitled “Niosąc ziemię”, centered on the life and works of Julian Przyboś. The script, unpublished and unmade, was found in the poet’s home archive. The text divides into three parts: the first shows Przyboś in various everyday life circumstances, the second is a discussion about his writings, while the third is an interview with the poet. The script is abundant in references and poem quotes taken from Przyboś’s poetry, endeavouring the intersemiotic translation of his poems.
https://doi.org/10.14746/i.2017.30.20.
PDF

Bibliografia

Hendrykowska M., Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944), Poznań 2015

Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań 1993

Hendrykowski M., Marcel Łoziński, Warszawa 2008

Hendrykowski M., Polski film fabularny dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994

Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002

Jazdon M., Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009

Nowak-Zaorska I., Polski film oświatowy w okresie międzywojennym, Wrocław 1969

Szczutkowska J., Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70., Bydgoszcz 2014

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.