Between Documentary and Fiction: Authenticity and Voyeurism in the Cinema of Ulrich Seidl
PDF

Słowa kluczowe

Ulrich Seidl
authenticity
Austrian cinema
documentary film
voyeurism

Jak cytować

Granatowska, A. (2014). Between Documentary and Fiction: Authenticity and Voyeurism in the Cinema of Ulrich Seidl. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 61–70. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.6

Abstrakt

The peculiarity of the films by Ulrich Seidl lies in the fact that the Austrian director combines freely the feature and documentary film techniques. This makes classifying his works not only impossible, but also pointless. Nevertheless, Seidl was perceived by critics as a documentary film director until he shot “Dog Days” in the year 2001. This film is regarded as a kind of a turning point in his career, a transition from documentary to fictional filmmaking. In fact it is hard to speak of a fundamental change in this instance. It seems more appropriate to perceive Seidl’s work as the director’s own consistently developed concept of cinema. The category of authenticity in meaning, contained in a definition formulated by the German film theoretician Manfred Hattendorf, proves to be very useful for describing the characteristic features of Seidl’s works. The techniques applied by Seidl in order to achieve the impression of authenticity by the viewer also bring to mind the voyeur’s perspective.

 

https://doi.org/10.14746/i.2014.24.6
PDF

Bibliografia

J. Gębski, “Kilka paradoksów o filmie dokumentalnym”, Kwartalnik Filmowy 1998, no. 23, p. 130.

G. Wojtowicz, Rozmowa z Ulrichem Seidlem, twórcą filmu „Upały”, <http://stopklatka.pl/-/6654118,rozmowa-z-ulrichem-seidlem-tworca-filmu upaly> (accessed: August 24th, 2013).

C. Wulff , Welt ohne Mitleid, in: Gegenschuss: 16 Regisseure aus Österreich, ed. Peter Illetschko, Wespennest, Wien 1995, p. 243.

B. Nichols, Introduction to Documentary, Indiana University Press, Bloomington 2001, p. 99.

F. Lamp, Die Wirklichkeit, nur stilisiert. D Filme des Ulrich Seidl, Büchner-Verlag, Darmstadt 2009, pp. 13–14.

D. Bordwell. K. Thompson, Film Art: an Introduction, McGraw-Hill, New York 2008, p. 339.

Ch. Hochhäusler, “Die Methode Seidl”, in: Revolver: Kino muss gefährlich sein, ed. M. Seibert, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 2006, p. 330.

M. Hattendorf, Dokumentarfi lm und Authentizität. Ästhetik und Pragmatik einer Gattung, UVK, Konstanz 1999, p. 67.

M. Frey, “Th e Possibility of Desire in a Conformist World: Th e Cinema of Ulrich Seidl”, in: New Austrian Film, ed. R. von Dassanowsky, O.C. Speck, Berghahn Books, New York–Oxford 2011, p. 189.

L. Mulvey, Visual and Other Pleasures, Indiana University Press, Bloomington 1989, p. 16.

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Pomorska Akademia Pedagogiczna. Wydawnictwo Uczelniane, Gdańsk–Słupsk 2004, p. 172.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.