Pressto.

Page Header

"The Story of the Kowalski Family" and Quarter L. Memory Messages on the Screen

Andrzej Szpulak

DOI: https://doi.org/10.14746/i.2014.24.10

Abstract


The article is devoted to two films by the independent operator, director and producer Arkadiusz Gołębiewski: The Story of the Kowalski Family (Historia Kowalskich), which raises the subject of the Holocaust, and Quarter L (Kwatera Ł), which deals with Stalin’s crimes in Poland. They are interpreted not as historical works, but as films about memory and - in the case of the latter - memory in statu nascendi. Their involvement in political and historical polemics and their relationship to the vision of history supported by the Polish State are analyzed.

 


Keywords


Arkadiusz Gołębiewski; Stalinism in Poland; memory of the Holocaust; documentary historical film

Full Text:

References


B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, pp. 29–30.

K. Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim fi lmie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, pp. 256–257.

M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2004, p. 148.

M. Saryusz-Wolska, “Wprowadzenie”, in: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009, pp. 31–33.

P. Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, p. 139.

A. Assmann, 1998 – między historią a pamięcią, in: Pamięć zbiorowa..., p. 164.

A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, in: Pamięć zbiorowa..., p. 110.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 220 PDF (Język Polski) - 361

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015