"The Story of the Kowalski Family" and Quarter L. Memory Messages on the Screen
PDF

Słowa kluczowe

Arkadiusz Gołębiewski
Stalinism in Poland
memory of the Holocaust
documentary historical film

Jak cytować

Szpulak, A. (2014). "The Story of the Kowalski Family" and Quarter L. Memory Messages on the Screen. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 99–106. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.10

Abstrakt

The article is devoted to two films by the independent operator, director and producer Arkadiusz Gołębiewski: The Story of the Kowalski Family (Historia Kowalskich), which raises the subject of the Holocaust, and Quarter L (Kwatera Ł), which deals with Stalin’s crimes in Poland. They are interpreted not as historical works, but as films about memory and - in the case of the latter - memory in statu nascendi. Their involvement in political and historical polemics and their relationship to the vision of history supported by the Polish State are analyzed.

 

https://doi.org/10.14746/i.2014.24.10
PDF

Bibliografia

B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, pp. 29–30.

K. Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim fi lmie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, pp. 256–257.

M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2004, p. 148.

M. Saryusz-Wolska, “Wprowadzenie”, in: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009, pp. 31–33.

P. Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, p. 139.

A. Assmann, 1998 – między historią a pamięcią, in: Pamięć zbiorowa..., p. 164.

A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, in: Pamięć zbiorowa..., p. 110.