Affirmation, Acceptance and Rejection: Polish Contemporary Documentary Filmmakers and their Relation to Poland’s Documentary Film Tradition
PDF

Słowa kluczowe

contemporary Polish documentary film
Tomasz Wolski
Marcin Koszałka
Wojciech Staroń
Krzysztof Kieślowski
dramaturgy
film tradition

Jak cytować

Mąka-Malatytńska, K. (2014). Affirmation, Acceptance and Rejection: Polish Contemporary Documentary Filmmakers and their Relation to Poland’s Documentary Film Tradition. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 155–164. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.17

Abstrakt

This paper attempts to define the complex attitude to the tradition in Poland of fact-driven cinema shared by members of the young generation of Polish documentary filmmakers. The examples of films by Marcin Koszałka and Wojciech Staroń, and Tomasz Wolski’s The Lucky Ones, discussed in greater detail, illustrate various shades of this complex attitude, oscillating between affirmation and opposition. The article argues against criticism that demands contemporary cinema take up certain issues and discard others. 

https://doi.org/10.14746/i.2014.24.17
PDF

Bibliografia

T. Wolski, “Czy są tu miejsca dla mnie?” [Is There a Place for Me Here?]. T. Wolski talks to M. Jazdon and P. Pławuszewski, Images 2012, no. 19.

M. Jazdon, Dokumenty Kieślowskiego [Kieślowski’s Documentaries], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, p. 64.

M. Hendrykowski, Sztuka krótkiego metrażu [The Art of the Short Film], Ars Nova, Poznań 1998, p. 37.

A. Zagajewski, “Rzeczywistość nie przedstawiona w powojennej literaturze polskiej” [Reality Undepicted in Post-war Polish Literature], in: A. Zagajewski, J. Kornhauser, Świat nie przedstawiony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, pp. 43–44.

B. Żurawiecki, Gmeranie w duszy, <http://www.dwutygodnik.com/artykul/3829-gmeranie-w-duszy.html> [accessed: October 10th 2013].

Historia polskiego filmu dokumentalnego [A History of Polish Documentary Film], ed. M. Hendrykowska, Poznań 2015 (forthcoming).

T. Wolski, “Godność kamery” [The Person Behind the Camera]. A survey of documentary filmmakers, Znak 2012, no. 11, <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/8322/3/godnosc-kamery> [accessed: November 1st 2013].

P. Łoziński, “Godność kamery”, [The Person Behind the Camera]. A survey of documentary fi lmmakers, Znak 2012, no. 11, <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/8322/3/godnosc-kamery> [accessed: November 1st 2013].

K. Kieślowski, Film dokumentalny a rzeczywistość [Documentrary Film and the World Outside], a diploma thesis written in the Faculty of Direction, PWSFTviT, Łódź, under the supervision of Jerzy Bossak in 1970. PWSFTviT Library, Łódź, call number D1035, p. 23. Fragments of the thesis were published in Film na Świecie 1992, no. 3–4.