Uniwersalizm w etiudzie dokumentalnej Lecieć – nie lecieć w reżyserii Anieli Gabryel
PDF

Słowa kluczowe

Uniwersalizm

Jak cytować

Sikorska, J. (2014). Uniwersalizm w etiudzie dokumentalnej Lecieć – nie lecieć w reżyserii Anieli Gabryel. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 185–194. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.21

Abstrakt

Uniwersalizm w etiudzie dokumentalnej Lecieć – nie lecieć w reżyserii Anieli Gabryel

https://doi.org/10.14746/i.2014.24.21
PDF

Bibliografia

R. Syska, Słownik filmu, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010, s. 45–46.

E. Nurczyńska, Rodzaje i gatunki filmowe, w: Kino i telewizja red. B Lewicki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s. 140–143.

J. Bławut, Bohater w filmie dokumentalnym, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2010, s. 9.

M. Jazdon, Dokumenty Kieślowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 98.

M. Przylipiak, Kino bezpośrednie: 1960–1963, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 15.

M. Hendrykowski, Sztuka krótkiego metrażu, Ars Nova, Poznań 1998, s. 23–24.

W. Szkłowski, Eisenstein, przeł. Seweryn Pollak, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980, s. 119.

W. Kopaliński, Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001, hasło: Sowa, s. 399.

K. Mąka-Malatyńska, Droga do ślepowronów –o twórczości Włodzimierza Puchalskiego, http://filmoznawstwo.com/pl/dokdoc [dostęp: 6 marca 2013].