Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2014). Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 302-308. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.31
Dział
Varia

Bibliografia

  1. J. Błeszyński, Reemisja utworów objętych art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 12, s. 2.
  2. „Zdanie” 1987, nr 4, „Polityka” 1987, nr 22.
  3. M. Hendrykowski, Semiotyka ruchomych obrazów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
  4. J. Błeszyński, Prawo własności intelektualnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 listopada 2008 r. III CZP 57/2008, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 5, s. 14.