Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura
PDF

Słowa kluczowe

Autorstwo utworu audiowizualnego
substancja
struktura

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2014). Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 302–308. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.31

Abstrakt

Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura
https://doi.org/10.14746/i.2014.24.31
PDF

Bibliografia

J. Błeszyński, Reemisja utworów objętych art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 12, s. 2.

„Zdanie” 1987, nr 4, „Polityka” 1987, nr 22.

M. Hendrykowski, Semiotyka ruchomych obrazów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J. Błeszyński, Prawo własności intelektualnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 listopada 2008 r. III CZP 57/2008, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 5, s. 14.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.