Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura
PDF

Słowa kluczowe

Autorstwo utworu audiowizualnego
substancja
struktura

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2014). Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 15(24), 302–308. https://doi.org/10.14746/i.2014.24.31

Abstrakt

Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura
https://doi.org/10.14746/i.2014.24.31
PDF

Bibliografia

J. Błeszyński, Reemisja utworów objętych art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 12, s. 2.

„Zdanie” 1987, nr 4, „Polityka” 1987, nr 22.

M. Hendrykowski, Semiotyka ruchomych obrazów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J. Błeszyński, Prawo własności intelektualnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 listopada 2008 r. III CZP 57/2008, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 5, s. 14.