Film (de)construction of national identity. The case of Serbian films from the 1990s
PDF (English)

Słowa kluczowe

films
nationalism
national identity
Serbia

Jak cytować

Zvijer, N. (2018). Film (de)construction of national identity. The case of Serbian films from the 1990s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 15–23. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.02

Abstrakt

The article deals with the relation between films and the concept of the national identity. These issues are discussed on the example of Serbian cinema in the 1990s. Using Anthony Smith’s approach to the visual representation of national identity, the ways in which films in Serbia construct national identity is discussed. After that, several films are analyzed that critically question the concept of nationalism. This analysis demonstrates how ideology, in this particular case, nationalistic ideology, at the semantic level can be related to films, one of the most influential segments of popular culture.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.02
PDF (English)

Bibliografia

Bakić J., Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači, Beograd 2011.

Bakić J., Teorijsko-istraživački pristupi etničkoj vezanosti, nacionalizmu i naciji, “Sociologija” 2006, no. 48 (3), pp. 231–264.

Berezhnaya L., Schmitt Ch., Introduction, in: L. Berezhnaya, Ch. Schmitt, Iconic Turns: nation and religion in Eastern European cinema since 1989, Leiden-Boston 2013.

Bjelić D., Global aesthetics and the Serbian cinema of the 1990s, in: East European Cinemas, ed. A. Imre, New York 2005.

Čolović I., Bordel ratnika, Beograd 2007.

Fiske J., Popularna kultura, Beograd 2001.

Goulding D., Raspad Jugoslavije: Kinematografski odrazi, “Hrvatski filmski ljetopis” 1999, no. 19–20, pp. 189–208.

Herzfeld M., Cultural Intimacy: social poetics in the nation-state, New York-London 2005.

Heywood A., Političke ideologije, Beograd 2005.

Horton A.J., Vignettes of Violence. Some recent Serbian screen attitudes, in: A.J. Horton, The Celluloid Tinderbox: Yugoslav Screen Reflections of a Turbulent Decade, London 2000.

Iordanova D., Cinema of Flames, London 2001.

Jameson F., Thoughts on Balkan cinema, in: Subtitles: on the foreignness of film, eds. A. Egoyan, I. Balfour, London 2004.

Jansen S., Antinacionalizam, Beograd 2005.

Jovanović Đ., Prilagođavanje. Srbija i moderna: od strepnje do sumnje, Beograd 2012.

Kellner D., Cinema Wars, Oxford 2010.

Levi P., Raspad Jugoslavije na filmu, Beograd 2009.

Longinović T.Z., Playing the Western eye: Balkan masculinity and post-Yugoslav war cinema, in: East European Cinemas, ed. A. Imre, New York 2005.

Smith A., Images of the nation. Cinema, art and national identity, in: Cinema and Nation, eds. M. Hjort, S. Mackenzie, London 2000.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.