Deviating memories: Armando Lulaj’s seriously playful excursions into Albania’s history
PDF (English)

Słowa kluczowe

collective memory
post-socialism
archival footage
national narratives
Albanian studies

Jak cytować

Grgic, A. (2018). Deviating memories: Armando Lulaj’s seriously playful excursions into Albania’s history. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 49–56. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.05

Abstrakt

This paper examines how certain contemporary audio-visual works from post-socialist countries in the Balkan region, employ archival footage from the communist period, to address and problematize the notion of remembering and suppressing national history through collective memory. I specifically focus on the work of the Albanian artist, Armando Lulaj and his videos Albanian Trilogy: A Series of Devious Stratagems (2011, 2012 and 2015) exhibited at the 56th Venice Biennale. By re-using images and narratives produced during Enver Hoxha’s regime, and still ingrained in Albanian visual memory, these films provide alternative readings of Albanian history from the Cold War to the present day. What is more, some of this archival material is made public for the first time, while the rest has been dormant and purposely forgotten in archival vaults. Lulaj’s playful excursions, create connections between a problematic and suppressed past and the difficult and selective present, by juxtaposing evocative and politically charged visual records and contemporary footage of artist’s commissioned performances.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.05
PDF (English)

Bibliografia

Huyssen A., Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia, New York 1995.

Mehilli E., States of insecurity, “The International History Review” 2015, vol. 37, no. 5.

Nora P., Between Memory and History: Les Lieux de mémoire, “Representa- tions” 1989, no. 26.

Personal interview with Armando Lulaj, 15 November 2017.

Scotini M. (ed.), Armando Lulaj. Albanian Trilogy: A Series of Devious Stratagems. Catalogue, Berlin 2015.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.