“Her-story”: contemporary female film directors in post-Yugoslav cinema
PDF (English)

Słowa kluczowe

post-Yugoslav cinema
female directors
her story
posttransition
female subjectivity

Jak cytować

Durić, D. (2018). “Her-story”: contemporary female film directors in post-Yugoslav cinema. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 97–109. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.08

Abstrakt

The subject of this paper is a new generation of female directors in former Yugoslav (Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina) cinematography. It considers the stylistic, narrative and representational strategies in the films Clip (Klip, 2012) by Maja Miloš, Sonja and the Bull (Sonja i bik, 2012) by Vlatka Vorkapić, Our Everyday Life (Naša svakodnevna priča, 2015) by Ines Tanović, Zagreb Cappuccino (2014) by Vanja Sviličić, Trampoline (Trampolin, 2016) by Zrinka Katarina Matijević, You Carry Me (Ti mene nosiš, 2015) by Ivona Juka, and Quit Staring at My Plate (Ne gledaj mi u pijat, 2016) by Hana Jušić. The movies are related through conceptual, thematic and/or stylistic features. They examine the position of female protagonists in a patriarchal society and their daily experiences, wherein they dissect gender, economic and social problems that exist in countries in the territory of former Yugoslavia.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.08
PDF (English)

Bibliografia

Gilić N., Uvod u povijest hrvatskoga igranoga filma, Zagreb 2011.

Heidl J., Devet godina stanke: Feljton Film i društvo – Kakav je položaj i opus reda- teljica u dominantno muškoj hrvatskoj kinematografiji (2), <http://www.filmovi.hr/index.php?p=article&id=2312> [accessed on: 27.10.2017].

Heidl J., Odredište poznato: Feljton Film i društvo – Kakav je položaj i opus redateljica u dominantno muškoj hrvatskoj kinematografiji (1), <http://www.filmovi.hr/index.php?p=article&id=2311> [accessed on: 27.10.2017].

Heidl J., Osvajanje posljednje utvrde: Feljton Film i društvo – Kakav je položaj i opus redateljica u dominantno muškoj hrvatskoj kinematografiji (3), <http://www.filmovi.hr/index.php?p=article&id=2313> [accessed on: 27.10.2017].

Hurd M.G., Women Directors and Their Films, Wrestport-London 2007.

Kaplan E.A., Women & Film: Both Sides of the Camera, London-New York 1983.

Smelik A., And The Mirror Cracked: Feminist Cinema and Film Theory, London 1998.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.