The trouble of gender sin in post-Yugoslav film – in the name of the father
PDF (English)

Słowa kluczowe

gender
film
Yugoslav
post-Yugoslav
war
auteur
gaze
patriarchy
cinematic representation

Jak cytować

Bogojević, M. (2018). The trouble of gender sin in post-Yugoslav film – in the name of the father. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 111–118. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.09

Abstrakt

Post-Yugoslav film art is, similarly to Yugoslav cinema, exemplary of masculine cultural domination, approaching socio-national themes in a highly gendered mode and reflecting a return to patriarchy, more brutal than that during the existence of Yugoslavia. A new generation of cinéasts explores, with a backlash mixture of contempt and compassion, the themes of violence, displaying a new assault on female emancipation, which seemed to be in line with the socio-political context of rising nationalist movements that led to the bloody events of the Yugoslav war in 1991. The female character is re-located to a place traditionally assigned to women not as the subject of narrative or discourse, but as the object of love and/or hatred by a masculine subject. The films chosen to be analysed here are full-length auteur feature films – Virgina, Grbavica, Djeca, Bure baruta, with a specific focus on the work by Danis Tanović – are not representative of post-Yugoslav cinema, but as rare exceptions demonstrate that, contrary to the dominant post-Yugoslav public opinion, both the Yugoslav wars and post-war traumatic realities remain cinematically unexplored.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.09
PDF (English)

Bibliografia

Beauvoir S. de, The Second Sex, trans. H.M. Parshley, London 1988.

Bogojević M., Can the war memories be unveiled?, “Fedeora“ 2012, <http://www.fedeora.eu/can-the-war-memories-be-unveiled/>.

Bogojević M., Cinematic Gaze, Gender and Nation in Yugoslav Film: 1945 –1991, Crna Gora 2013.

Bogojević M., Interview with Jasmila Žbanić: “Prikazati “neprikazivo”, “Monitor” February 2007.

Braidotti R., Mothers, monsters and machines, in: eadem, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, Utrecht 2006, pp. 85–97.

Butler J., Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York 1990.

Frodon J.-M., “Mort à Sarajevo”, danse macabre pour une Europe défunte, “Camera Lucida” 2017, no. 29–30, <http://cameralucida.net/test/index.php?option=com_content&view=article&id=825:2017-10-24-18-52-30&catid=31:cl-29-30&Itemid=9>.

Rivière J., Womanliness as a masquerade, in: Formations of Fantasy, eds. V. Burgin, J. Donald, C. Kaplan, London-New York 1986, pp. 35–44.

Sellier G., La Nouvelle vague: un cinéma au masculine singulier, Paris 2005.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.