Dokument a fabuła – refleksje, doświadczenia i metody pracy autora zdjęć filmowych
PDF

Słowa kluczowe

film dokumentalny
film fabularny
bohater filmowy
sztuka operatorska
prawda obrazu filmowego
budowa ujęcia filmowego

Jak cytować

Staroń, W. (2018). Dokument a fabuła – refleksje, doświadczenia i metody pracy autora zdjęć filmowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 121–134. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.10

Abstrakt

As the very title of Wojciech Staroń, a cinematographer and film director’s text “Documentary versusfiction – reflections, experiences and work methods of a director of photography” indicates, it is an attempt to analyse his own artistic achievements combined with a theoretical reflection on universal and fundamental issues such as understanding the truth in film, in reference to the distinction between the genres of fiction and documentary, or mentioned towards the end of the text, an issue of constructing a film protagonist and film narration in which the protagonist functions and is immersed. All these issues are analysed in a visual context, in reference to the construction of a film shot – the meaning of its contents and form and their combination which will present the subject matter in a few seconds of screen time. The films being analyzed among others are: Pod ochroną, Nagroda and Argentyńska lekcja (Argentinian Lesson).

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.10
PDF

Bibliografia

Aleksijewicz S., Wojna nie ma nic z kobiety, przeł. J. Czech, Wołowiec 2015.

Antczak J., Reporterka, „Gazeta Wyborcza” (dodatek: „Duży Format”) 13.05.2015.

Depardon R., Errance, Seul 2004.

Kołodyński A., Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981.

Robakowski J., Kino własne, 1981 .

Wiszniewski W., Film jako instrument oddziaływania społecznego, 1975 (praca magisterska: Archiwum PWSFTviT w Łodzi).

Wójcik J., Labirynt światła, Warszawa 2006.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.