The cinematographic representation of social frames
PDF (English)

Słowa kluczowe

Albanian communist cinema
aesthetetisation of politics
state apparatus
self-censorship
Albanian modernity
affective metamorphosis
process of individualization
problematisation of subjectivity
cultural hegemony

Jak cytować

Bejko, J. (2018). The cinematographic representation of social frames. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 156–160. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.11

Abstrakt

The author of the essay titled «The Cinematographic Representation of Social Frames» analyzes images in the context of representing physical and ontological aspects of reality. He considers Albanian Communist Cinema (1952–1991) taking into consideration the viewer’s perspective in which cinema is treated as a metaphorical place when people learn to read images and can think through images. The author also focuses on following issues: processes of individualization, representation and the problematisation of subjectivity.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.11
PDF (English)

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.