Nagość jako strategia promocyjna kina polskiego lat 80.
PDF

Słowa kluczowe

Polish cinema
80s
nudity
promotional strategy
film advertisement

Jak cytować

Zwierzchowski, P. (2018). Nagość jako strategia promocyjna kina polskiego lat 80. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 170–176. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.13

Abstrakt

The article examines how nudity was used as a promotional strategy in the Polish cinema in the 1980s. In contrast to earlier decades, the Polish movie industry delivered dozens of films that contained female nudity and erotic scenes. Some actresses like Maria Probosz, became automatically associated with such movies. Paradoxically, the Polish cinema of the 1980s was only slightly concerned with the discourse of eroticism. As Maria Kornatowska writes,The shortage of erotic sensibility was compensated by ‘bald nakedness.’’ The reasons for the increased presence of nudity on movie screens stemmed from the transformation of social lifestyle and audiences’ demand, the search for easy profit and the need to de-politicize society. Of significant importance were the influences of the growing video market and western cinema. Projections of nudity were meant to divert attention from the bleak reality of Poland enmeshed in crisis provide a sense of belonging to the Western world, and give mostly male viewers visual pleasure. It was also a marketing technique luring viewers to cinemas by bombarding them with daring posters and stills reproduced in the press and in front of movie theaters. My article will discuss and explain the ways of presenting female nudity in terms of these economic and political tasks.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.13
PDF

Bibliografia

'07 zgłoś się, „Ekran” 1984, nr 33.

Czy to czymś grozi? Rozmowa z lekarzem, seksuologiem dr. hab. Andrzejem Jaczewskim, prodziekanem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, 1983, „Film” nr 42.

Dondziłło Cz., Eros psychoanalizą podszyty, „Film” 1984, nr 20.

Idol, „Ekran” 1984, nr 33.

Kalinowska I., Seks, polityka i koniec PRL-u: o cielesności w polskim kinie lat osiemdziesiątych, w: Ciało i seksualność w kinie polskim, red. S. Jagielski, A. Morstin-Popławska, Kraków 2009.

Kornacki K., Naga władza. Polskie kino erotyczne (schyłkowego PRL-u), w: Niebo i piekło melodramatu, red. S. Bobowski, „Studia Filmoznawcze”, Wrocław 2008, t. 29.

Kornatowska M., Eros i film, Łódź 1986.

Krysiak J., Romans z władzą, „Kino” 1990, nr 8 Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009.

Malatyńska M, Filmowe gry z literaturą, „Życie Literackie” 1986, nr 39.

Malatyńska M., Klisze z klisz, „Życie Literackie” 1985, nr 39.

Odkrycie erotyzmu. Rozmowa z dr. Lechosławem Ga- pikiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą, „Film” 1983, nr 36.

Pawlicki M., Niecały ten rock, „Film” 1984, nr 27.

Seks a kultura. Rozmowa z socjologiem doc. dr Marią Trawińską, „Film” 1983, nr 32.

Starać się działać mądrze. Rozmowa z Przemysławem Marciszem, dyrektorem Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie „Film”, 1983, nr 45.

Umińska B., „Pałuba” jako „Widziadło”, „Film” 1984, nr 22.

Wasiak P., „Zwoje muskułów monstrualnych rozmiarów i dużo nagiego ciała”. Kultura popularna, nowe technologie medialne i legitymizacja socjalistycznego projektu kulturowego, w: Kultura popularna w PRL, red. B. Giza, P. Zwierzchowski, „Kultura Popularna” nr 2, Warszawa 2014.

Winiarczyk M., Atrakcyjna demaskacja, „Ekran” 1984, nr 26.

Winiarczyk M., Horror rodem z Irzykowskiego, „Ekran” 1984, nr 16.

Winiarczyk M., Papierowy antyk. „Ekran” 1984, nr 40.

Włast-Matuszak R., Reklama filmowa a sposób myślenia, „Ekran” 1984, nr 14.

Zajiček E., Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, wyd. II uzupełnione i rozszerzone, Warszawa 2009.