Film and finance. An attempt at a statistical comparison of the attendance results and ratings of Polish films in the years 2012–2015
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polish film market
film economy
film financing
film and statistics

Jak cytować

Adamczak, M., & Orankiewicz, A. (2018). Film and finance. An attempt at a statistical comparison of the attendance results and ratings of Polish films in the years 2012–2015. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 197–209. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.16

Abstrakt

The article is an attempt to use essential statistical tools for analysis of market performance of films and its aes- thetical judgements made by film critics and fans. The authors describe differences between evaluations of films by professional and non-professional viewers, correlations between market performance and artistic merit and impact of level of public support for success and quality of movies. The material for analysis are Polish films in cinema distribution between 2012 and 2015.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.16
PDF (English)

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.