Poetyka grozy. Wykorzystanie konwencji gatunkowej horroru w grach cyfrowych
PDF

Słowa kluczowe

video games
film
horror
fear
film genres
video games genres
survival horror
immersion
emmersion
cut-scenes
suspense

Jak cytować

Sikorska, J. (2018). Poetyka grozy. Wykorzystanie konwencji gatunkowej horroru w grach cyfrowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 185–196. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.15

Abstrakt

The aim of the article is to illustrate the using of the horror’s convention in video games and to indicate the way of reinterpretation this convention in the digital medium. In the first part of the work the author presents ways of spaces’ arrangement in survival horror. The analysis of mise-en-scene, including non-interactive cut-scenes, revealed in which ways video games refer to the film genres. In the second part of the work the author analyzes the category of the suspense in the digital medium, taking audial and visual aspects of video game into consideration.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.15
PDF

Bibliografia

Altman R., Gatunki filmowe, Warszawa 2012.

Apperley Th.H., Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres, <http://www.academia.edu/385966/Genre_and_Game_Studies_Toward_a_Critical_Approach_to_Video_Game_ Genres> [dostęp: 5.12.2017].

Barczyk A., Fiołek-Lubczyńska B., Nolbrzyk R. (red.), Spotkania z gatunkami filmowymi. Horror, Łódź 2014.

Bordwell D., Thompson K., Film art. Sztuka filmowa, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2014.

Botler J., Grusin D., Remediation. Understanding New Media, Jefferson 1999.

Carroll N., Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk 2004.

Duret Ch., Pons Ch.-M. (eds.), Contemporary Research on Intertextuality in Video Games, Pensylwania 2016.

Grau O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Mass., 2003.

Heim M., The Metaphysics of Virtual Reality, Oxford 1993.

Katsaridou M., Thibault M., Architextuality and video games: A semiotic approach, w: Contemporary Research on Intertextuality in Video Games, eds. C. Du- ret, C-M. Pons, Pensylwania 2016.

Kirkland E., Storytelling in survival horror videogames, w: Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, ed. B. Perron, tłum. własne, Jefferson 2009.

Kolasińska I., Kiedy spojrzenie Gorgony budzi upiory... – horror filmowy i jego widz, w: Kino gatunków wczoraj i dziś, red. K. Loska, Kraków 1998.

Kubiński P., Gry wideo. Zarys poetyki, Wrocław 2016 Loska K. (red.), Kino gatunków wczoraj i dziś, Kraków 1998.

Mikina J., Moc dźwięku – czemu ucho przeraża nas bardziej niż oko?, w: Spotkania z gatunkami filmowymi. Horror, red. A. Barczyk, B. Fiołek-Lubczyńska, R. Nolbrzak, Łódź 2014.

Perron B., Sign of Threat: The Effects of Warning Systems in Survival Horror Games, <https://www.researchgate.net/publication/228796927_Sign_of_a_threat_The_effects_of_warning_systems_in_survival_horror_games> [dostęp: 11.12.2017].

Pitrus A. (red.), Olbrzym w cieniu: gry wideo w kulturze audiowizualnej, Kraków 2012.

Prajzner K., Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Łódź 2009.

Ryan M.-L., Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore 2001.

Salen K., Zimmerman E., Rules of Play. Game Design Fundamentals, Jefferson 2003.

Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.

Whalen Zach, Play Along – an Approach to Videogame Music, <http://www.gamestudies.org/0401/whalen/> [dostęp: 11.12.2016].

Żmuda M., Horror w grach komputerowych: poetyka grozy a gatunek survival horror, w: Olbrzym w cieniu: gry wideo w kulturze audiowizualnej, red. A. Pitrus, Kraków 2012.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.