Kolegium Filmowe 2014–2015: TVP w służbie kinematografii

Main Article Content

Artur Majer

Abstrakt

The article discusses the functioning of the Film Council during its activity in Telewizja Polska in 2014–2015. In less than two years the Council consisting of over a dozen members from several TVP’s departments recommended almost forty coproductions for feature films, regulated procedures for the endorsement of coproduction agreements and aimed to develop TVP’s influence in the process of film promotion and distribution. According to Polish film law, the Council’s job was to stimulate the development of the Polish cinema.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia

Bibliografia

 1. Adamczak M., Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Poznań 2014.
 2. Inauguracyjne posiedzenie KOLEGIUM FILMOWEGO w dniu 4 marca 2014 r. Dokument w posiadaniu autora.
 3. KOLEGIUM FILMOWE TVP. 7. posiedzenie w dniu 20 listopada 2014 r. Dokument w posiadaniu autora.
 4. Romanowska D., 54 KFF: Forum SFP w Krakowie. Gorąco!, <https://www.sfp.org.pl/2016/wydarzenia, 5,19035,1111,1,54-KFF-Forum-SFP-w-Krakowie-Goraco.html> [dostęp: 30.05.2017].
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz.U. 2005 Nr 219 Poz. 1870), §7, <http://bip.pisf.pl/pl/informacje-prawne> [dostęp: 30.05.2015].
 6. Uchwała Nr 273/2008 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie utworzenia wydzielonego budżetu na produkcję filmów kinowych. Dokument w posiadaniu autora.
 7. Uchwała Nr 370/2014 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej procedury i standardy produkcyjne obowiązujące w Telewizji Polskiej S.A.”. Dokument w posiadaniu autora.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 Poz. 1870), <http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU20160001870> [dostęp: 30.05.2017].
 9. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 Nr 7 Poz. 34), <http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034#> [dostęp: 25.05.2017].
 10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. 2005 Nr 132 Poz. 1111), <http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051321111> [dostęp: 25.05.2017].
 11. Zabłocki M., Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce, Warszawa 2013.