Echa "Idź i patrz" Elema Klimowa w dwóch polskich filmach antywojennych – "Mieście 44" Jana Komasy oraz "Wołyniu" Wojciecha Smarzowskiego

Main Article Content

Andrzej Szpulak

Abstrakt

The subject of interest in this text are the relations between the famous Elem Klimow’s Come and See and two Polish movies made in the second decade of the 21st century – Jan Komasa’s Warsaw 44 and Wojciech Smarzowski’s Wołyń. These relations are considered at the genetic level, the level of historical references, the genological level and the plane of audiovisual material created in films. The analysis leads to the conclusion that genological issues play the most important role in building these relationships, among them the shape of the main character’s figure.The text can be treated as a contribution to reflection on the genre distinctiveness of the anti-war film.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia

Bibliografia

 1. Adamski Ł., Adamski z festiwalu w Gdyni: Wołyń. Idź i patrz, <https://wpolityce.pl/kultura/309385-adamski-z-festiwalu-w-gdyni-wolyn-idz-i-patrz-recenzja> [dostęp: 20.02.2018].
 2. Arnheim R., Epic and Dramatic Film, “Film Culture” 1957, nr 3.
 3. Czaja J., Idź i patrz, Poznań 2013.
 4. Dzikość idzie z człowieka? Rozmowa z Wojciechem Smarzowskim o jego filmie „Wołyń”, rozmawiał J. Wróblewski, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1676004,1,wojciech-sma- rzowski-o-swoim-najnowszym-filmie-wolyn.read> [dostęp 12.02.2018].
 5. Garbicz A., Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż piąta 1974–1981, Kraków 2009.
 6. Jan Komasa, reżyser „Miasta 44”: wojna to wyrwane ręce i gałki oczne, <http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16742730,Jan_Komasa__re- zyser__Miasta_44___Wojna_to_wyrwane.html> [dostęp 22.03.2018].
 7. Januszkiewicz M., Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury, w: Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa 2004.
 8. Januszkiewicz M., W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.
 9. Kałużyński Z., Uprawa wielkich gatunków, „Polityka” 1986, nr 17.
 10. Lewandowska Z., Ponowoczesna wizja Powstania Warszawskiego w filmie Jana Komasy „Miasto 44”, „Images” 2015, vol. 17, nr 26.
 11. May O., Michalina Łabacz, niezwykła debiutantka z Wołynia, która chciała wygrać... X-Factora. Chwalą ją z każdej strony, <http://natemat.pl/192043,przed-brawurowym-debiutem-w-wolyniu-wygrywala-festiwale-piosenki-a-takze-zaliczyla-wystep-w-x-factorze> [dostęp: 20.02.2018].
 12. Miksa A., Wołyń – idź i patrz, <http://www.mysl-polska. pl/1039> [dostęp: 20.02.2018].
 13. Mruklik B., Patrz i pamiętaj, „Kino” 1986, nr 1 Plesnar Ł.A., Sto filmów wojennych, Kraków 2002 Prasek C., Doświadczyć okrucieństwa, „Film” 1986, nr 44.
 14. Toki, <http://www.historycy.org/historia/index.php/t70652.html> [dostęp 20.02.2018].
 15. Wojnicka E., Elem Klimow. Apokalipsa naszych czasów, w: Autorzy kina europejskiego III, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków 2007.