Echa "Idź i patrz" Elema Klimowa w dwóch polskich filmach antywojennych – "Mieście 44" Jana Komasy oraz "Wołyniu" Wojciecha Smarzowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Elem Klimow
Jan Komasa
Wojciech Smarzowski
war film
anti-war film
historical film
Polish film
Soviet film

Jak cytować

Szpulak, A. (2018). Echa "Idź i patrz" Elema Klimowa w dwóch polskich filmach antywojennych – "Mieście 44" Jana Komasy oraz "Wołyniu" Wojciecha Smarzowskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 23(32), 219–230. https://doi.org/10.14746/i.2018.32.18

Abstrakt

The subject of interest in this text are the relations between the famous Elem Klimow’s Come and See and two Polish movies made in the second decade of the 21st century – Jan Komasa’s Warsaw 44 and Wojciech Smarzowski’s Wołyń. These relations are considered at the genetic level, the level of historical references, the genological level and the plane of audiovisual material created in films. The analysis leads to the conclusion that genological issues play the most important role in building these relationships, among them the shape of the main character’s figure.The text can be treated as a contribution to reflection on the genre distinctiveness of the anti-war film.

https://doi.org/10.14746/i.2018.32.18
PDF

Bibliografia

Adamski Ł., Adamski z festiwalu w Gdyni: Wołyń. Idź i patrz, <https://wpolityce.pl/kultura/309385-adamski-z-festiwalu-w-gdyni-wolyn-idz-i-patrz-recenzja> [dostęp: 20.02.2018].

Arnheim R., Epic and Dramatic Film, “Film Culture” 1957, nr 3.

Czaja J., Idź i patrz, Poznań 2013.

Dzikość idzie z człowieka? Rozmowa z Wojciechem Smarzowskim o jego filmie „Wołyń”, rozmawiał J. Wróblewski, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1676004,1,wojciech-sma-rzowski-o-swoim-najnowszym-filmie-wolyn.read> [dostęp 12.02.2018].

Garbicz A., Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż piąta 1974–1981, Kraków 2009.

Jan Komasa, reżyser „Miasta 44”: wojna to wyrwane ręce i gałki oczne, <http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16742730,Jan_Komasa__rezyser__Miasta_44___Wojna_to_wyrwane.html> [dostęp 22.03.2018].

Januszkiewicz M., Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury, w: Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa 2004.

Januszkiewicz M., W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.

Kałużyński Z., Uprawa wielkich gatunków, „Polityka” 1986, nr 17.

Lewandowska Z., Ponowoczesna wizja Powstania Warszawskiego w filmie Jana Komasy „Miasto 44”, „Images” 2015, vol. 17, nr 26.

May O., Michalina Łabacz, niezwykła debiutantka z Wołynia, która chciała wygrać... X-Factora. Chwalą ją z każdej strony, <http://natemat.pl/192043,przed-brawurowym-debiutem-w-wolyniu-wygrywala-festiwale-piosenki-a-takze-zaliczyla-wystep-w-x-factorze> [dostęp: 20.02.2018].

Miksa A., Wołyń – idź i patrz, <http://www.mysl-polska.pl/1039> [dostęp: 20.02.2018].

Mruklik B., Patrz i pamiętaj, „Kino” 1986, nr 1 Plesnar Ł.A., Sto filmów wojennych, Kraków 2002

Prasek C., Doświadczyć okrucieństwa, „Film” 1986, nr 44.

Toki, <http://www.historycy.org/historia/index.php/t70652.html> [dostęp 20.02.2018].

Wojnicka E., Elem Klimow. Apokalipsa naszych czasów, w: Autorzy kina europejskiego III, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków 2007.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.