Krzysztof Kieślowski and Ingmar Bergman – once again about a certain artistic relationship
PDF (English)

Słowa kluczowe

death
disease
documentary film
fiction film
Krzysztof Kieślowski
Ingmar Bergman
Polish cinema
Swedish cinema

Jak cytować

Dąbrowski, R. (2019). Krzysztof Kieślowski and Ingmar Bergman – once again about a certain artistic relationship. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 24(33), 87–107. https://doi.org/10.14746/i.2018.33.08

Abstrakt

Krzysztof Kieślowski and Ingmar Bergman belonged to different generations of film authors, but there was a certain artistic kinship between them. They were both interested in issues related to human existence, but their films also seem similar in terms of their aesthetic dimensions, in particular, their cinematographic style. Both directors also created films deriving from their private experience, often creating characters on screen who seem to be in some respect their alter egos. This articles deals with various similarities between the cinema of Kieślowski and Bergman.

https://doi.org/10.14746/i.2018.33.08
PDF (English)

Bibliografia

Bergman I., Laterna magica, trans. Z. Łanowski, Warszawa 1991

Bergman I., Obrazy, trans. T. Szczepański, Warszawa 1993

Bergman I., Scenariusze, trans. A. Asłanowicz, et. al., Warszawa 1997

Derrida J., Of Grammatology, trans. G. Chakravorty Spivak, Londyn 1998

Descartes R., Namiętności duszy, trans. L. Chmaj, Warszawa 1958

Haltof M., Kino polskie, trans. M. Przylipiak, Gdańsk 2004

Helman A., et. al., Historia myśli filmowej: podręcznik, Gdańsk 2007

Hendrykowski M., Historia filmowego Oscara, Warszawa 1988

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), ed. M. Hendrykowska, Poznań 2015

Jackiewicz A., Kino polskie, Warszawa 1983

Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002

Kickasola J.G., The Films of Krzysztof Kieslowski: The Liminal Image, New York 2006

Kieślowski K., Autobiografia, ed. D. Stok, Kraków 2012

Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997

Lenczewski R., Okiem operatora, Łódź 2014

Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2008

Magia kina, ed. J. Wróblewski, Warszawa 1995

Osęka A., Mitologie artysty, Warszawa 1970

Płażewski J., Historia filmu, 1895–2005, Warszawa 2010

Szczepański T., Zwierciadło Bergmana, Gdańsk 1999

Ullmann L., Przemiany, trans. A. Kreczmar, Warszawa 1988

Wróblewski J., Reżyserzy, Warszawa 2013

Žižek S., Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, trans. G. Jankowicz, et. al., Warszawa 2011.