The Party in Krzysztof Kieślowski’s Films

Main Article Content

Piotr Zwierzchowski

Abstrakt

Probably no other Polish filmmaker has devoted as much attention to the Polish United Workers’ Party (PZPR) as Krzysztof Kieślowski did in his films. Early on, he perceived the party as an organization where one could meet people with different desires, motivations and modus operandi. Kieślowski’s perspective could be defined as such: do not judge the whole, focus on individuals. His subsequent films present a change in this perspective. Workers and devoted members of the communist party were in the center of the director’s interest in some of his early films. Later, he focused more and more on individuals, especially those who had to face the party as a structure and hierarchy. Kieślowski’s films made in the early 1980s show party leaders and people in charge who eventually turn out to be losers. Kieślowski perceived various aspects and forms of being a party member, not only as a stepping stone for one’s career. He saw and presented the everyday life of PZPR, relations between the authorities and society, and its members and representatives of the party apparatus. He was quite critical about the party and people in charge, but also tried to see and present the reasons motivating their conduct. Social and political changes in Poland in the early 1980s made this kind of approach increasingly difficult for Kieślowski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zwierzchowski, P. (2019). The Party in Krzysztof Kieślowski’s Films. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 24(33), 137-153. https://doi.org/10.14746/i.2018.33.12
Dział
Kieślowski Revisited (and Re-watched)
Biogram autora

Piotr Zwierzchowski, Faculty of Humanities Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

Professor, works at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. He is President of the Polish Society for Film andMedia Studies. He specializes in the history of Polish cinema. His monographs include Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu (Forgotten Heroes. The Protagonists of Polish Socialist Realism Films), Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego (The Broken Monolith. The Contexts of Polish Socialist Realism Cinema), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (The New Memory Cinema. The Image of World War II in the Polish Cinema of the 1960s).

Bibliografia

 1. Haltof M., The Cinema of Krzysztof Kieślowski. Variations on destiny and chance, London-New York 2004
 2. Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002
 3. Karabasz K., Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa 1985
 4. Kieślowski K., O sobie, ed. D. Stok, Kraków 1997
 5. Kijowski A., Dziennik 1970–1977, eds. K. Kijowska and J. Błoński, Kraków 1998
 6. Kornatowska M., “Sceny z Kieślowskiego. Krótki dzień pracy”, “Film” 1996, no. 5
 7. Kornatowska M., Wodzireje i amatorzy, Warszawa 1990
 8. Kornhauser J., Zagajewski A., Świat nie przedstawiony, Kraków 1974
 9. Krall H., “Widok z okna na I piętrze”, [in:] eadem, Trudności ze wstawaniem. Okna, Warszawa 1990
 10. Kunicki M., “Heroism, Raison d’état, and National Communism: Red Nationalism in the Cinema of People’s Poland”, “Contemporary European History” 2012, vol. 21, issue 2
 11. Lubelski T., “Od Personelu do Bez końca, czyli siedem faz odwracania kamery”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997
 12. Łużyńska-Dorobowa J., Film w pracy ideowo-wychowawczej, Warszawa 1977
 13. Mąka-Malatyńska K., Krall i filmowcy, Poznań 2006
 14. Marszałek R., “Między dokumentem a fikcją”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997
 15. Prokopiak J., Radomski czerwiec ’76. Wspomnienia partyjnego sekretarza, Warszawa-Radom 2001
 16. Radgowski M., “Seans”, “Polityka” 1976, no. 7
 17. Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2017
 18. Sobolewski T., “Spokój i bunt. Uwagi o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego”, [in:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, ed. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005
 19. Sobolewski T., “Świadek życia”, [in:] K. Kieślowski, Przypadek i inne teksty, ed. H. Krall, afterword T. Sobolewski, Kraków 1998
 20. Sobolewski T., “Troska ostateczna. Uwagi o społecznym kontekście kina Krzysztofa Kieślowskiego”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997
 21. Zawiśliński S., Kieślowski. Ważne, żeby iść…, Izabelin 2005
 22. Zwierzchowski P., “Szeryf z komitetu powiatowego. O wizerunku sekretarza PZPR w kinie polskim lat 70.”, “Kwartalnik Filmowy” 2015, no. 92
 23. Bezpartyjni filmowcy na spotkanie z przedstawicielami kierownictwa partii, Archiwum Akt Nowych, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Centralny, Wydział Kultury, sygn. LVI – 1712
 24. Kieślowski K., “Przypadek (scenariusz filmu fabularnego)”, Warszawa 1980, [in:] Przypadek. Film fabularny. Scenariusz, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-24713
 25. Krall H., “[Nowela filmu]”, [in:] Krótki dzień pracy. 1. Nowela filmowa; 2. Temat filmu, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-30041
 26. Krall H., Kieślowski K., “Widok z okna na I piętrze (Scenariusz filmu TV, 3 odcinki)”, Warszawa 1981, [in:] Krótki dzień pracy. Scenariusz filmu fabularnego, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-30041, k. 27
 27. Krall H., “Widok z okna na I piętrze (Nowela filmowa fabularnego filmu telewizyjnego – trzy odcinki)”, k. 1, [in:] Krótki dzień pracy. 1. Nowela filmowa; 2. Temat filmu, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-30041
 28. Pakulski K., Kieślowski K., Przypadek. Scenopis filmu fabularnego, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-27672
 29. “Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Artystycznych Filmów Krótkometrażowych w dniu 27.III.75”, [in:] Protokoły posiedzeń Komisji Ocen Artystycznych Filmów. 1975, Archiwum Akt Nowych, zespół Naczelnego Zarządu Kinematografii, Zespół Programu i Rozpowszechniania Filmów, sygn. 4/28