The Party in Krzysztof Kieślowski’s Films
PDF (English)

Słowa kluczowe

Krzysztof Kieślowski
Polish cinema
film and politics
images of Polish United Workers’ Party

Jak cytować

Zwierzchowski, P. (2019). The Party in Krzysztof Kieślowski’s Films. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 24(33), 137–153. https://doi.org/10.14746/i.2018.33.12

Abstrakt

Probably no other Polish filmmaker has devoted as much attention to the Polish United Workers’ Party (PZPR) as Krzysztof Kieślowski did in his films. Early on, he perceived the party as an organization where one could meet people with different desires, motivations and modus operandi. Kieślowski’s perspective could be defined as such: do not judge the whole, focus on individuals. His subsequent films present a change in this perspective. Workers and devoted members of the communist party were in the center of the director’s interest in some of his early films. Later, he focused more and more on individuals, especially those who had to face the party as a structure and hierarchy. Kieślowski’s films made in the early 1980s show party leaders and people in charge who eventually turn out to be losers. Kieślowski perceived various aspects and forms of being a party member, not only as a stepping stone for one’s career. He saw and presented the everyday life of PZPR, relations between the authorities and society, and its members and representatives of the party apparatus. He was quite critical about the party and people in charge, but also tried to see and present the reasons motivating their conduct. Social and political changes in Poland in the early 1980s made this kind of approach increasingly difficult for Kieślowski.

https://doi.org/10.14746/i.2018.33.12
PDF (English)

Bibliografia

Haltof M., The Cinema of Krzysztof Kieślowski. Variations on destiny and chance, London-New York 2004

Jazdon M., Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002

Karabasz K., Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty, Warszawa 1985

Kieślowski K., O sobie, ed. D. Stok, Kraków 1997

Kijowski A., Dziennik 1970–1977, eds. K. Kijowska and J. Błoński, Kraków 1998

Kornatowska M., “Sceny z Kieślowskiego. Krótki dzień pracy”, “Film” 1996, no. 5

Kornatowska M., Wodzireje i amatorzy, Warszawa 1990

Kornhauser J., Zagajewski A., Świat nie przedstawiony, Kraków 1974

Krall H., “Widok z okna na I piętrze”, [in:] eadem, Trudności ze wstawaniem. Okna, Warszawa 1990

Kunicki M., “Heroism, Raison d’état, and National Communism: Red Nationalism in the Cinema of People’s Poland”, “Contemporary European History” 2012, vol. 21, issue 2

Lubelski T., “Od Personelu do Bez końca, czyli siedem faz odwracania kamery”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997

Łużyńska-Dorobowa J., Film w pracy ideowo-wychowawczej, Warszawa 1977

Mąka-Malatyńska K., Krall i filmowcy, Poznań 2006

Marszałek R., “Między dokumentem a fikcją”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997

Prokopiak J., Radomski czerwiec ’76. Wspomnienia partyjnego sekretarza, Warszawa-Radom 2001

Radgowski M., “Seans”, “Polityka” 1976, no. 7

Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2017

Sobolewski T., “Spokój i bunt. Uwagi o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego”, [in:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, ed. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005

Sobolewski T., “Świadek życia”, [in:] K. Kieślowski, Przypadek i inne teksty, ed. H. Krall, afterword T. Sobolewski, Kraków 1998

Sobolewski T., “Troska ostateczna. Uwagi o społecznym kontekście kina Krzysztofa Kieślowskiego”, [in:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, ed. T. Lubelski, Kraków 1997

Zawiśliński S., Kieślowski. Ważne, żeby iść…, Izabelin 2005

Zwierzchowski P., “Szeryf z komitetu powiatowego. O wizerunku sekretarza PZPR w kinie polskim lat 70.”, “Kwartalnik Filmowy” 2015, no. 92

Bezpartyjni filmowcy na spotkanie z przedstawicielami kierownictwa partii, Archiwum Akt Nowych, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Centralny, Wydział Kultury, sygn. LVI – 1712

Kieślowski K., “Przypadek (scenariusz filmu fabularnego)”, Warszawa 1980, [in:] Przypadek. Film fabularny. Scenariusz, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-24713

Krall H., “[Nowela filmu]”, [in:] Krótki dzień pracy. 1. Nowela filmowa; 2. Temat filmu, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-30041

Krall H., Kieślowski K., “Widok z okna na I piętrze (Scenariusz filmu TV, 3 odcinki)”, Warszawa 1981, [in:] Krótki dzień pracy. Scenariusz filmu fabularnego, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-30041, k. 27

Krall H., “Widok z okna na I piętrze (Nowela filmowa fabularnego filmu telewizyjnego – trzy odcinki)”, k. 1, [in:] Krótki dzień pracy. 1. Nowela filmowa; 2. Temat filmu, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-30041

Pakulski K., Kieślowski K., Przypadek. Scenopis filmu fabularnego, Archiwum Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, sygn. S-27672

“Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Artystycznych Filmów Krótkometrażowych w dniu 27.III.75”, [in:] Protokoły posiedzeń Komisji Ocen Artystycznych Filmów. 1975, Archiwum Akt Nowych, zespół Naczelnego Zarządu Kinematografii, Zespół Programu i Rozpowszechniania Filmów, sygn. 4/28