In the clutches of melancholy. Interpretive analysis of Gilles Renard’s student film “Late Afternoon”
PDF (English)

Słowa kluczowe

Gilles Renard
Late Afternoon
melancholy
feminism

Jak cytować

Drąg, F. (2019). In the clutches of melancholy. Interpretive analysis of Gilles Renard’s student film “Late Afternoon”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 24(33), 179–184. https://doi.org/10.14746/i.2018.33.15

Abstrakt

The aim of the analysis is to present the film (Late Afternoon) by Gilles Renard as a study of melancholy. Both the plot and the cinematographic means used to shape the form of this short film correspond with the theoretical texts by Julia Kristeva and Melanie Klein on depression in women. The author of the text considers Late Afternoon as a feminist and affirmative film, strongly inspired by the aesthetics of Krzysztof Kieślowski’s cinematic output.

https://doi.org/10.14746/i.2018.33.15
PDF (English)

Bibliografia

Bloom H., Lęk przed wpływem, trans. A. Bielik-Robson, Kraków 2002

Christensen W., Torches of Freedom: Women and Smoking Propaganda, https://thesocietypages.org/socimages/2012/02/27/torches-of-freedom-women-and-smoking-propaganda (accessed: September 10, 2018)

Cixous H., “Śmiech meduzy”, trans. A. Nasiłowska, “Teksty drugie” 1993, no. 4/5/6 (22/23/24)

Kitliński T., Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001

Klein M., “Żałoba i jej związek ze stanami maniakalno-depresyjnymi”, trans. A. Czownicka, [in:] Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, eds. K. Walewska, J. Pawlik, Warszawa 1992

Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, trans. M.P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007

Kulig A., “Barwy samotności w tryptyku Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory – Niebieski, Biały, Czerwony”, “Kwartalnik Filmowy” 1998, no. 24

Mulvey L., Visual and Other Pleasures, London 1989