Reality as a feeling – a feeling as reality. On the film by Joseph Cedar, Footnote
PDF (English)

Słowa kluczowe

intelligentsia
tradition
personality
science
culture
contemporary life
narration
narrative
Talmud
message
memory
identity

Jak cytować

Hendrykowski, . M. (2019). Reality as a feeling – a feeling as reality. On the film by Joseph Cedar, Footnote. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 59–68. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.04

Abstrakt

Hendrykowski Marek, Reality as a feeling – a feeling as reality. On the film by Joseph Cedar, Footnote. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 57–xx. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.34.04.

This analytical study by Marek Hendrykowski is an attempt to re-read one of the most valuable contemporary films of Israeli production, Footnote, written and directed by Joseph Cedar. The author paid particular attention to the specific way of conducting a seemingly dependent narration, skillfully combining the image of external reality with the sphere of thought and the feelings of the main character.

https://doi.org/10.14746/i.2019.34.04
PDF (English)

Bibliografia

Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000

Chałasiński J., Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1958

Chałasiński J., Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa 1946

Czarnowski S., Założenia metodologiczne w badaniu rozwoju społeczeństw ludzkich, [in:] S. Czarnowski, Wybór pism socjologicznych, Warszawa 1982

Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej. Introduction by Cz. Miłosz, Warszawa 2004

Merton R., Social Theory and Social Structure, New York 1949. Polish translation: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, trans. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa 1982

Ossowska M., Inteligent polski na tle grupy towarzyskiej Europy Zachodniej, „Myśl Współczesna” 1947, no. 5

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1946

Ossowska M., Pojęcie moralności, „Etyka” 1966, no. 1

Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia – ludzie, vol. 1–2, ed. by Z. Borzymińska, R. Zebrowski,Warszawa 2003

Shmeruk Ch., Historia literatury jidysz. Zarys, Warszawa 1992

Szczepański J., Inteligencja i społeczeństwo, Warszawa 1958

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.