Art as a laboratory – Guy Ben-Ary’s work

Main Article Content

Sylwia Szykowna

Abstrakt

Szykowna Sylwia, Art as a laboratory – Guy Ben-Ary’s work. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 115–124. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.34.07.


The present paper deals with the work of an Israeli artist, Guy Ben-Ary. His work is a prime example of artistic practice in the field of bio art. Bio art provokes critical thinking about the place and role of people in today’s world. The main purpose of the article is to describe changes in contemporary artistic practices within the framework of art as a laboratory, the aim of which is to study reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szykowna, S. (2019). Art as a laboratory – Guy Ben-Ary’s work. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 115–124. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.07
Dział
Temat numeru
Biogram autora

Sylwia Szykowna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

absolwentka filologii polskiej UAM i kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2010 roku. Badaczka współczesnej kultury, mediów i praktyk artystycznych, zajmuje się także edukacją kulturową i krytyką instytucjonalną. Od 2014 członkini zespołu badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, prowadzącego badania z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Koordynatorka projektów animacyjno-kulturowych. Autorka publikacji z zakresu kultury współczesnej, medioznawstwa, estetyki i sztuki nowych mediów, cyberkultury.

Bibliografia

 1. Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012
 2. Ben-Ary G., Ben-Ary G., Bio-Engineered Brains and Robotic Bodies: From Embodiment to Self-Portraiture, <http://guybenary.com/wp-content/uploads/2016/08/Bio-Engineered-Brains-and-Robotic-Bodies-From-Embodiment-to-Self-Portra….pdf> [accessed: January 25, 2019]
 3. Ben-Ary G., Ben G., Hudson K., Rossa B., Visosevic T., Thompson N., Kwestie żywotności i inne absurdalne scenariusze, [in:] Nervoplasica. Guy Ben-Ary. Bio--robotic art and, Laznia Centre for Contemporary Art, Gdańsk 2015
 4. Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, ed. P. Zawojski, Szczecin 2015
 5. Bourriaud N., Relational Aesthetics, Dijon 2002
 6. Braidotti R., Po człowieku, trans. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014
 7. Byerley A., Chong D., Biotech aesthetics. Exploring the practice of bio art, „Culture and Organization” 2015, vol. 21, no. 3
 8. Catts O., Zurr I., Countering the engineering mindset: the conflict of art and synthetic biology, [in:] Synthetic Aesthetics. Investigating Synthetic Biology’s Designs on Nature, ed. A.D. Ginsberg, et. al., Cambridge, MA, London 2014
 9. Catts O., Zurr I., Semi-living art, [in:] Sign of Life. Bio Art and Beyond, ed. E. Kac, Cambridge, MA, 2007
 10. Haraway D.J., When Species Meet, Minneapolis, London 2008
 11. Hayles N.K., How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, London 1999
 12. Hudson K., Dysonanse cellF, [in:] Nervoplastica. Guy Ben-Ary. Sztuka biorobotyczna i jej konteksty kulturowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2015
 13. Kac E., Introduction. Art that looks you in the eye: hybrids, clones, mutants, synthetics, and transgenic, [in:] Sign of Life. Bio Art and Beyond, ed. E. Kac, Cambridge, MA, 2007
 14. Kluszczyński R., Wprowadzenie, [in:] Crude Life. The Tissue Culture&Art Project + Oron Catts i Ionat Zurr, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012
 15. Kluszczyński R., Wprowadzenie do twórczości Guya Ben-Ary’ego, [in:] Nervoplastica.
 16. Guy Ben-Ary. Sztuka biorobotyczna i jej konteksty kulturowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2015
 17. Latour B., Give me a laboratory and i will raise the World, <http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/12-GIVE-ME-A-LAB-GB.pdf> [accessed: December 25, 2018]
 18. Michalska M., SymbioticA – on the border between art and science. How Western Australia Became the capital of the third culture, [in:] Nervoplasica. Guy Ben-Ary. Bio-robotic art and, Laznia Centre for Contemporary Art, Gdańsk 2015
 19. Snow C.P., Dwie kultury, trans. T. Baszniak, Warszawa 1999
 20. The Nonhuman Turn, ed. R. Grusin, Minneapolis, London 2015