Art as a laboratory – Guy Ben-Ary’s work
PDF (English)

Słowa kluczowe

bio art
posthumanism
new media art
laboratory
tissue culture
collectivity
Ars Electronica
art world
Guy Ben-Ary
SymbioticA

Jak cytować

Szykowna, S. . (2019). Art as a laboratory – Guy Ben-Ary’s work. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 115–124. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.07

Abstrakt

Szykowna Sylwia, Art as a laboratory – Guy Ben-Ary’s work. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 115–124. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.34.07.

The present paper deals with the work of an Israeli artist, Guy Ben-Ary. His work is a prime example of artistic practice in the field of bio art. Bio art provokes critical thinking about the place and role of people in today’s world. The main purpose of the article is to describe changes in contemporary artistic practices within the framework of art as a laboratory, the aim of which is to study reality.

https://doi.org/10.14746/i.2019.34.07
PDF (English)

Bibliografia

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012

Ben-Ary G., Ben-Ary G., Bio-Engineered Brains and Robotic Bodies: From Embodiment to Self-Portraiture, <http://guybenary.com/wp-content/uploads/2016/08/Bio-Engineered-Brains-and-Robotic-Bodies-From-Embodiment-to-Self-Portra….pdf> [accessed: January 25, 2019]

Ben-Ary G., Ben G., Hudson K., Rossa B., Visosevic T., Thompson N., Kwestie żywotności i inne absurdalne scenariusze, [in:] Nervoplasica. Guy Ben-Ary. Bio--robotic art and, Laznia Centre for Contemporary Art, Gdańsk 2015

Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, ed. P. Zawojski, Szczecin 2015

Bourriaud N., Relational Aesthetics, Dijon 2002

Braidotti R., Po człowieku, trans. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014

Byerley A., Chong D., Biotech aesthetics. Exploring the practice of bio art, „Culture and Organization” 2015, vol. 21, no. 3

Catts O., Zurr I., Countering the engineering mindset: the conflict of art and synthetic biology, [in:] Synthetic Aesthetics. Investigating Synthetic Biology’s Designs on Nature, ed. A.D. Ginsberg, et. al., Cambridge, MA, London 2014

Catts O., Zurr I., Semi-living art, [in:] Sign of Life. Bio Art and Beyond, ed. E. Kac, Cambridge, MA, 2007

Haraway D.J., When Species Meet, Minneapolis, London 2008

Hayles N.K., How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, London 1999

Hudson K., Dysonanse cellF, [in:] Nervoplastica. Guy Ben-Ary. Sztuka biorobotyczna i jej konteksty kulturowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2015

Kac E., Introduction. Art that looks you in the eye: hybrids, clones, mutants, synthetics, and transgenic, [in:] Sign of Life. Bio Art and Beyond, ed. E. Kac, Cambridge, MA, 2007

Kluszczyński R., Wprowadzenie, [in:] Crude Life. The Tissue Culture&Art Project + Oron Catts i Ionat Zurr, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2012

Kluszczyński R., Wprowadzenie do twórczości Guya Ben-Ary’ego, [in:] Nervoplastica.

Guy Ben-Ary. Sztuka biorobotyczna i jej konteksty kulturowe, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2015

Latour B., Give me a laboratory and i will raise the World, <http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/12-GIVE-ME-A-LAB-GB.pdf> [accessed: December 25, 2018]

Michalska M., SymbioticA – on the border between art and science. How Western Australia Became the capital of the third culture, [in:] Nervoplasica. Guy Ben-Ary. Bio-robotic art and, Laznia Centre for Contemporary Art, Gdańsk 2015

Snow C.P., Dwie kultury, trans. T. Baszniak, Warszawa 1999

The Nonhuman Turn, ed. R. Grusin, Minneapolis, London 2015

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.