Odcieleśnione ciało w filmie Nakarmić kruki Carlosa Saury

Main Article Content

Kamila Kulessa

Abstrakt

This article aims at providing an analysis of Carlos Saura’s Cria Cuervos [Raise ravens, 1976], focused mainly on the temporal and spatial structures of the film. It explores the dimensions of bodily presence, especially the means of representing spectral body in cinematic image.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kulessa , K. (2019). Odcieleśnione ciało w filmie Nakarmić kruki Carlosa Saury. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 180-188. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.13
Dział
Varia
Biogram autora

Kamila Kulessa , Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

obroniła licencjat w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.Obecnie studiuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliografia

 1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Warszawa 1978
 2. Bal M., Narratologia: wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012
 3. Bohuszewicz P., Tożsamość narracyjna: problemy, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2, s. 305–322
 4. Deleuze G., Kino. 1: Obraz-ruch. 2: Obraz-czas, tłum. J. Margański, Gdańsk 2008
 5. Derrida J., Widma Marksa, tłum. T. Załuski, Warszawa 2016
 6. Dybel P., Urwane ścieżki: Przybyszewski – Freud – Lacan, Kraków 2000
 7. Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] M. Janion, Zło i fantazmaty. Prace wybrane, t. 3, Kraków 2001, s. 157–184
 8. Kwiatkowska P., Somatografia: ciało w obrazie filmowym, Kraków 2011
 9. McGowan T., Looking for the Gaze: Lacanian film theory and its vicissitudes, „Cinema Journal”, 2003, Spring, nr 3, s. 27–47
 10. Mikurda K., Spojrzenia i ich losy”, [w:] Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. L. Magnone, A. Mach, Warszawa 2009, s. 291–299
 11. Piekarski I., Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione, „Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 275–299
 12. Rembowska-Płuciennik M., Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń 2012
 13. Starobinski J., Racine i poetyka spojrzenia, tłum. W. Karpiński, [w:] Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, red. W. Karpiński, Warszawa 1974, s. 241–257
 14. Stelmach M., Nawiedzony ekran, „Kwartalnik Filmowy” 2016 nr 96, s. 102–113
 15. Thomas L. V., Trup, tłum. K. Kocjan, Łódź 1991