Human on fire as a gesture of self-offering in Polish documentary films
PDF (English)

Słowa kluczowe

self-immolation
documentary film
history of Poland

Jak cytować

Tes , U. (2019). Human on fire as a gesture of self-offering in Polish documentary films. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 172–179. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.12

Abstrakt

Tes Urszula, Human on fire as a gesture of self-offering in Polish documentary films “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 172–179. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.34.12.

One of strongest acts of personal protest in the communist era was self-immolation, which was the subject of two Polish documentaries. Maciej Drygas in Hear My Cry invoked the figure of Ryszard Siwiec, who immolated himself on September 8, 1968 as a sign of protest against the Soviet army invasion of Czechoslovakia. In his documentary, Drygas shows a fragment of the film with the burning man, juxtaposing it with the testimony of witnesses to the tragedy and the account of the family. This documentary restores the memory of the whole society, who due solely to the film, learned about the radical gesture of a common man. Holy Fire by Jarosław Mańka and Maciej Grabysa in turn invokes the heroic but forgotten Walenty Badylak, who immolated himself in March of 1980 in Cracow as an expression of his objection to distortion of the truth about Katyń. Both acts of self-immolation had for many years been perceived as totally futile acts, while the directors show that the self-immolation of these now has a deep and symbolic meaning. In my analysis, I shall invoke historic and cultural contexts, conduct a multifaceted interpretation of self-immolation act and discuss the complex imagery included in the films.

https://doi.org/10.14746/i.2019.34.12
PDF (English)

Bibliografia

Biggs M., Dying Without Killing. Self-Immolations 1963–2002”, <http://users.ox.ac.uk/~sfos0060/immolation.pdf> [accessed: January 10, 2019]

Blažek P., Polska żywa pochodnia, [in:] Ryszard Siwiec. Pro memoria, ed. R. Brzostowski, M. Zemło, Tarnów, Dębica 2015

Drygas M., Analiza warsztatowa filmu dokumentalnego ‘Usłyszcie mój krzyk’, „Images. The International Journal of European Film, Preforming Arts and Audiovisual Communication” 2015, vol. XVI, no. 25

Durkheim E., Samobójstwo, trans. K. Wakar, Warszawa 2011

Kulmiński R., Tu pali się ktoś, Kraków 2017

Tischner J., Myśmy tej śmierci nie przemyśleli, „Kwartalnik Filmowy” 1993, no. 1

Zych R., Tragiczna śmierć Ryszarda Siwca – kres czy początek?, [in:] Ryszard Siwiec. Pro memoria, ed. R. Brzostowski, M. Zemło, Tarnów, Dębica 2015

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.