Neoserial, serial premium czy post soap opera? W poszukiwaniu wyznaczników dla seriali nowej generacji
PDF

Słowa kluczowe

modern drama series
narrative complexity
quality serial
Post-Soap
heavily serialized

Jak cytować

Borowiecki, . A. (2019). Neoserial, serial premium czy post soap opera? W poszukiwaniu wyznaczników dla seriali nowej generacji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 163–171. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.11

Abstrakt

Borowiecki Artur, Neoserial, serial premium czy post soap opera? W poszukiwaniu wyznaczników dla seriali nowej generacji [Neo series, premium series or post soap opera? In looking for characteristics of the new generation TV series]. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 163–171.
ISSN 1731–450X. DOI 10.14746/i.2019.34.11.


Modern television series are a product of quality television and thus significantly differ from the models that have been deeply rooted in serial culture since the very beginning of the media’s existence. In the past, television formats were thematically subject to the requirements of television broadcast programming. They were characterized by five-act structures, with climaxes forced by television stations to occur before subsequent commercial breaks. At that time, the dominating category constituted series with an episodic structure closed within one episode. This resulted in the appearance of the currently widespread procedurals. Nonetheless, the three-act structure of sitcom plots dominates nowadays, in the post-network era. Another significant feature of the post soap is its narrative complexity (Mittell), which, in addition to formal procedures, often uses quotes, and autotematic references. The purpose of this article is to analyze the narrative complexity of new generation TV series, called “post soap”. A new genre of TV series has been examined through the examples of a popular show: Ślepnąc od świateł (2018).

https://doi.org/10.14746/i.2019.34.11
PDF

Bibliografia

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekł. zesp. pod red. E. Kraskowskiej i E. Rajewskiej, Kraków 2013

Bucknall-Hołyńska J., Czy współczesne seriale spełniają kryteria kultury wysokiej?, „Teologia Polityczna”, <https://teologiapolityczna.pl/justyna-bucknall-holynska-czy-wspolczesne-seriale-spelniaja-kryteria-kultury-wysokiej-tpct-46-> [dostęp: 3.01.2018].

Feuer J., HBO i pojęcie telewizji jakościowej, tłum. D. Kuźma, [w:] Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, wyb. i red. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2011

Feuer J., Narrative form in American Network Television, [w:] High Theory/Low Culture, red. C. MacCabe, Manchester 1986

Field S., Screenplay Foundations of Screenwriting, New York 2005

Filiciak M., TV czy nie-TV?, [w:] Post-Soap: nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011

Lewandowska Z., Złożoność współczesnego serialu telewizyjnego na przykładzie Breaking Bad Vince’a Giligana, „Images” 2015, nr 25, s. 44.

Lewicki A., Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011

Mittell J., Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytelling, New York 2015

Mittell J., Narrative Complexity in Contemporary American Television. “The Velvet Light Trap: A Critical Journal of Film and Television”, 2006, no. 58

Mittell J., Złożoność narracyjna we współczesnej telewizji amerykańskiej, tłum. D. Kuźma, [w:] Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, red. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2011

Newman M., From beats to arcs: Toward a poetics of television narrative, „The Velvet Light Trap: A Critical Journal of Film and Television”, 2006, nr 58

Thompson K., Storytelling in Film and Television, Cambridge 2003

Thompson R., Television’s Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER, New York 1997

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.