Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji

Main Article Content

Nikica Gilić

Abstrakt

Gilić Nikica, Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji [Modernism and auteurial Cinema in Croatia in the 1960s]. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 148–154. ISSN 1731–450X. DOI 10.14746/i.2019.34.09.


Croatian film of the 1960s is colored by the poetics of auteurial cinema which was already emerging in the previous decade, but dominated in the 1960s, both in the production of cinema (both fiction films and animation), but also in the reception of these films with independent and ambitious critics. The text discusses the production modes of the era in Croatia and Yugoslavia, as well as several aspects of the poetics of cinematic modernism (its history and the importance of innovation), with Branko Ivanda’s feature debut Gravity (Gravitacija), in which all sorts of stylistic experiments blend well with traditional motifs and cinematic procedures, anticipating Ivanda’s auteuristic oevure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gilić, N. (2019). Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 148-154. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.09
Dział
Varia
Biogram autora

Nikica Gilić, Wydział Humanistyki i Nauk Społecznych w Zagrzebiu

prof. filmoznawstwa w Zakładzie Komparatystyki, Wydział Humanistyki i Nauk Społecznych w Zagrzebiu. Prowadzi zajęcia z teorii filmu w Akademii Sztuki Tea-tralnej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Hrvatski filmski ljetopis” oraz członkiem zarządu wydawniczego czasopisma on-line „Apparatus”. Opublikował następujące książki: Uvod u povijest hrvatskog igranog filma (Wstęp do historii chorwackiego filmu fabularnego, 2010 i 2011), Uvod u teoriju flmske priče (Wstęp do teorii narracji filmowej, 2007) oraz Filmske vrste i rodovi (Filmowe gatunki i rodzaje, 2007, druga edycja wydana on-line: 2013). Jest koordynatorem studiów doktoranckich w zakresie literatury, sztuk performatywnych, filmu i kultury, prowadzonych w Zagrzebiu. Od roku 2015 prowadzi badania w szkole podyplomowej w zakresie studiów poświęconych kulturze Europy Wschodniej i Południowowschodniej (Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, Uniwersytet w Ratyzbonie).

Bibliografia

 1. –2–1, KRENI! Zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, red. N. Gilić, Zagreb 2006
 2. A Companion to Eastern European Cinemas, red. A. Imre, New York 2012
 3. Ante Babaja, red. A. Peterlić, T. Pušek, Zagreb 2002
 4. Filmska enciklopedija I–II, red. A. Peterlić, Zagreb 1986–1990
 5. Filmski leksikon, red. B. Kragić, N. Gilić, Zagreb 2003
 6. Gilić N., Filmske vrste i rodovi, Zagreb 2007
 7. Gilić N., „Kameni horizonti” – model socrealističke prezentacije i hrvatska kultura pedesetih, [w:] Komparativna povijest hrvatske književnosti V, red. M. Tomasović, V. Glunčić Bužančić, Split 2003
 8. Gilić N., Recepcija „Koncerta” Branka Belana. Moderna mitologija napretka kao kriterij vrednovanja, [w:] Komparativna povijest hrvatske književnosti VIII, red. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split 2006
 9. Gilić N., Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer), “Studies in Eastern European Cinema” 2010, nr 1
 10. Goulding D.J., Liberated Cinema: The Yugoslav Experience 1945–2001, Indiana 2002
 11. Krelja P., Mali oglasi, ili (ne)uhvatljivost dokumentaraca, „Hrvatski filmski ljetopis” 2003, nr 33 (IX)
 12. Krelja P., Režiseri i kritičari, „Hrvatski filmski ljetopis” 2001, nr 27/28 (VII)
 13. Krelja P., Golik, Zagreb 1997
 14. Krelja P., Vladekov stol, „Hrvatski filmski ljetopis” 1995, nr 1/2 (I)
 15. Mataga V., Književna kritika i ideologija, Zagreb 1995
 16. Nije zlo snimati Aralicu, dapače!, „Slobodna Dalmacija” 2002 (14–15.08.) <http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20020814/televizija02.asp>
 17. Peterlić A., Osnove teorije filma, Zagreb 2001
 18. Sikavica M., U traganju za vlastitim izrazom, „Hrvatski filmski ljetopis” 2004, nr 37 (X)
 19. Škrabalo I., Hrvatska filmska povijest ukratko (1896–2006), Zagreb 2008
 20. Škrabalo I., 101 godina filma u Hrvatskoj 1896–1997. Pregled povijesti hrvatske kinematografije, Zagreb 1998
 21. Škrabalo I., One hundred and one years of the Croatian film (1896–1997), <https://www.hrstud.unizg.hr/_download/repository/Ivo_Skrabalo_-_101_years_of_the_cinema_in_Croatia_-_Summary.pdf>
 22. Turković H., Filmske pedesete, “Hrvatski filmski ljetopis” 2005, nr 41(XI)
 23. Turković H., Paradigma Peterlić, „Hrvatski filmski ljetopis” 2007, nr 51(XII)
 24. Turković H., Umjetnost kao osobni program, [w:] Ante Babaja, red. A. Peterlić, T. Pušek, Zagreb 2002, s. 37–56