Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji
pdf

Słowa kluczowe

modernism
auteurial cinema
croatian cinema
1960s
Branko Ivanda
Gravity

Jak cytować

Gilić, . N. (2019). Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 148–154. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.09

Abstrakt

Gilić Nikica, Modernizm a film autorski lat sześćdziesiątych w Chorwacji [Modernism and auteurial Cinema in Croatia in the 1960s]. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 148–154. ISSN 1731–450X. DOI 10.14746/i.2019.34.09.

Croatian film of the 1960s is colored by the poetics of auteurial cinema which was already emerging in the previous decade, but dominated in the 1960s, both in the production of cinema (both fiction films and animation), but also in the reception of these films with independent and ambitious critics. The text discusses the production modes of the era in Croatia and Yugoslavia, as well as several aspects of the poetics of cinematic modernism (its history and the importance of innovation), with Branko Ivanda’s feature debut Gravity (Gravitacija), in which all sorts of stylistic experiments blend well with traditional motifs and cinematic procedures, anticipating Ivanda’s auteuristic oevure.

https://doi.org/10.14746/i.2019.34.09
pdf

Bibliografia

–2–1, KRENI! Zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, red. N. Gilić, Zagreb 2006

A Companion to Eastern European Cinemas, red. A. Imre, New York 2012

Ante Babaja, red. A. Peterlić, T. Pušek, Zagreb 2002

Filmska enciklopedija I–II, red. A. Peterlić, Zagreb 1986–1990

Filmski leksikon, red. B. Kragić, N. Gilić, Zagreb 2003

Gilić N., Filmske vrste i rodovi, Zagreb 2007

Gilić N., „Kameni horizonti” – model socrealističke prezentacije i hrvatska kultura pedesetih, [w:] Komparativna povijest hrvatske književnosti V, red. M. Tomasović, V. Glunčić Bužančić, Split 2003

Gilić N., Recepcija „Koncerta” Branka Belana. Moderna mitologija napretka kao kriterij vrednovanja, [w:] Komparativna povijest hrvatske književnosti VIII, red. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split 2006

Gilić N., Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer), “Studies in Eastern European Cinema” 2010, nr 1

Goulding D.J., Liberated Cinema: The Yugoslav Experience 1945–2001, Indiana 2002

Krelja P., Mali oglasi, ili (ne)uhvatljivost dokumentaraca, „Hrvatski filmski ljetopis” 2003, nr 33 (IX)

Krelja P., Režiseri i kritičari, „Hrvatski filmski ljetopis” 2001, nr 27/28 (VII)

Krelja P., Golik, Zagreb 1997

Krelja P., Vladekov stol, „Hrvatski filmski ljetopis” 1995, nr 1/2 (I)

Mataga V., Književna kritika i ideologija, Zagreb 1995

Nije zlo snimati Aralicu, dapače!, „Slobodna Dalmacija” 2002 (14–15.08.) <http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20020814/televizija02.asp>

Peterlić A., Osnove teorije filma, Zagreb 2001

Sikavica M., U traganju za vlastitim izrazom, „Hrvatski filmski ljetopis” 2004, nr 37 (X)

Škrabalo I., Hrvatska filmska povijest ukratko (1896–2006), Zagreb 2008

Škrabalo I., 101 godina filma u Hrvatskoj 1896–1997. Pregled povijesti hrvatske kinematografije, Zagreb 1998

Škrabalo I., One hundred and one years of the Croatian film (1896–1997), <https://www.hrstud.unizg.hr/_download/repository/Ivo_Skrabalo_-_101_years_of_the_cinema_in_Croatia_-_Summary.pdf>

Turković H., Filmske pedesete, “Hrvatski filmski ljetopis” 2005, nr 41(XI)

Turković H., Paradigma Peterlić, „Hrvatski filmski ljetopis” 2007, nr 51(XII)

Turković H., Umjetnost kao osobni program, [w:] Ante Babaja, red. A. Peterlić, T. Pušek, Zagreb 2002, s. 37–56

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.