Fiancées and widows: women’s encounters with death in the silent films of Fritz Lang
PDF (English)

Słowa kluczowe

Death & the Maiden
psychoanalysis
melancholy,
Fritz Lang
Weimar cinema

Jak cytować

Kłys, T. (2019). Fiancées and widows: women’s encounters with death in the silent films of Fritz Lang. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 155–162. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.10

Abstrakt

Kłys Tomasz, Fiancées and widows: women’s encounters with death in the silent films of Fritz Lang. “Images” vol. XXV, no. 34. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 155–162. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.34.10.

In the silent Weimar films of Fritz Lang, the heroines have sudden encounters with Death, conceived both as an allegorical figure and as an unexpected violent end of the life of their fiancé, husband or loved one. The nameless Maiden, the main heroine of Der müde Tod (The Weary Death, known in English-language countries as Destiny, 1921), while looking for her fiancé, who was kidnapped by Death, tries three times to regain his life and finally, overcome by Death, commits suicide. Two queens of Burgundy in Die Nibelungen (The Nibelungs, 1924), Kriemhild and Brunhild, motivated by resentment and vengeance, as well as by unfulfilled love, finally appear to be zombie-like self-destructive monsters, destroying the social and political order, and the lives of many human beings. The paper, with the use of the psychoanalytic concepts of melancholy and the mourning “not-worked-out” by the persons who have lost their loved ones, analyses the ambiguous attitudes and self-destructive acts of these “women in black”..

https://doi.org/10.14746/i.2019.34.10
PDF (English)

Bibliografia

Freud S., Mourning and melancholia, transl. J. Riviere, [in:] S. Freud, Collected Papers, vol. IV, London 1925, pp. 152–170

Gunning T., The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, London 2000

Kępiński A., Melancholia, Warszawa 1974

Kłys T., Od Mabusego do Goebbelsa: Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945, Łódź 2013

Ovid, Ovid’s Metamorphoses, London 1826

The New Jerusalem Bible, New York 1990

The Nibelungenlied, trans. G. Henry Needler, New York 1904

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.