Podwójne spojrzenie na pewne zdarzenie z przeszłości. O Szpitalu w Cichiniczach Melchiora Wańkowicza i Wrotach Europy Jerzego Wójcika
PDF

Słowa kluczowe

Melchior Wańkowicz
Jerzy Wójcik
war reportage
Polish historical film

Jak cytować

Szpulak, . A. (2019). Podwójne spojrzenie na pewne zdarzenie z przeszłości. O Szpitalu w Cichiniczach Melchiora Wańkowicza i Wrotach Europy Jerzego Wójcika. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 117–127. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.06

Abstrakt

Szpulak Andrzej, Podwójne spojrzenie na pewne zdarzenie z przeszłości. O Szpitalu w Cichiniczach Melchiora Wańkowicza i Wrotach Europy Jerzego Wójcika [Double gaze at an event from the past. About Melchior Wańkowicz’s Hospital in Cichinicze and Jerzy Wójcik’s The Gateway of Europe]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 117–127. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.06.

This text confronts two images of a small episode from the First World War and the struggle of Poland to regain its independence. The literary image, Hospital in Cichinicze, is the story of Melchior Wańkowicz (1926), and the film picture is The Gateaway of Europe by Jerzy Wójcik (1999). The film work was an adaptation of literary material; however, the ways memory is created in the two cases are different. Wańkowicz created a somewhat reporter-like, realistic, non-stereotypical record of events, while Wójcik’s story was more universal and at the same time more rooted in national symbolism.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.06
PDF

Bibliografia

Kapuściński R., O Wańkowiczu, „Kultura” 1974, nr 38, s. 9

Konopka A., Szpital Polowy Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, „Studia Podlaskie” 1999, t. IX, s. 73–79

Romerowa Z., Pamiętnik Zofii Wańkowiczówny z polowego szpitala w Cichiniczach. Rok 1918, Montreal 2002

Rutkowski T.P., Wstęp, [w:] M. Wańkowicz, Strzępy epopei, Szpital w Cichiniczach, Wrzesień żagwiący, Po klęsce, Warszawa 2009

Stochel W., Melchior Wańkowicz a Białoruś, „Acta Polono-Ruthenica” 2002, t. 7, s. 65–70

Wańkowicz M., Szpital w Cichiniczach, [w:] M. Wańkowicz, Strzępy epopei, Szpital w Cichiniczach, Wrzesień żagwiący, Po klęsce, Warszawa 2009

Wolny K., Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza, Rzeszów 1991

Wójcik J., We wrotach życia, O filmie „Wrota Europy” z Jerzym Wójcikiem rozmawia Seweryn Kuśmierczyk, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 151–157

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.