Podwójne spojrzenie na pewne zdarzenie z przeszłości. O Szpitalu w Cichiniczach Melchiora Wańkowicza i Wrotach Europy Jerzego Wójcika

Main Article Content

Andrzej Szpulak

Abstrakt

Szpulak Andrzej, Podwójne spojrzenie na pewne zdarzenie z przeszłości. O Szpitalu w Cichiniczach Melchiora Wańkowicza i Wrotach Europy Jerzego Wójcika [Double gaze at an event from the past. About Melchior Wańkowicz’s Hospital in Cichinicze and Jerzy Wójcik’s The Gateway of Europe]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 117–127. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.06.


This text confronts two images of a small episode from the First World War and the struggle of Poland to regain its independence. The literary image, Hospital in Cichinicze, is the story of Melchior Wańkowicz (1926), and the film picture is The Gateaway of Europe by Jerzy Wójcik (1999). The film work was an adaptation of literary material; however, the ways memory is created in the two cases are different. Wańkowicz created a somewhat reporter-like, realistic, non-stereotypical record of events, while Wójcik’s story was more universal and at the same time more rooted in national symbolism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Andrzej Szpulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizulnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor około siedemdziesięciu artykułów dotyczących przede wszystkim historii polskiego filmu,a także filmu religijnego i historycznego oraz książek o twórczości Kazimierza Kutza, Wojciecha Marczewskiego i Wojciecha Smarzowskiego, m.in.: Poetyka filmów śląskich Kazimierza Kutza (2003), Kino wśród mitów: o filmach śląskich Kazimierza Kutza (2004), Filmy Wojciecha Marczewskiego (2009), Róża (2016).ORCID 0000–0001–9332–9291.

Bibliografia

  1. Kapuściński R., O Wańkowiczu, „Kultura” 1974, nr 38, s. 9
  2. Konopka A., Szpital Polowy Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, „Studia Podlaskie” 1999, t. IX, s. 73–79
  3. Romerowa Z., Pamiętnik Zofii Wańkowiczówny z polowego szpitala w Cichiniczach. Rok 1918, Montreal 2002
  4. Rutkowski T.P., Wstęp, [w:] M. Wańkowicz, Strzępy epopei, Szpital w Cichiniczach, Wrzesień żagwiący, Po klęsce, Warszawa 2009
  5. Stochel W., Melchior Wańkowicz a Białoruś, „Acta Polono-Ruthenica” 2002, t. 7, s. 65–70
  6. Wańkowicz M., Szpital w Cichiniczach, [w:] M. Wańkowicz, Strzępy epopei, Szpital w Cichiniczach, Wrzesień żagwiący, Po klęsce, Warszawa 2009
  7. Wolny K., Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza, Rzeszów 1991
  8. Wójcik J., We wrotach życia, O filmie „Wrota Europy” z Jerzym Wójcikiem rozmawia Seweryn Kuśmierczyk, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 151–157