A tragedy tailored to the spirit of the times – Romeo and Juliet as interpreted by Franco Zeffirelli and Baz Luhrmann
PDF

Słowa kluczowe

Romeo and Juliet
William Shakespeare
film adaptation
tragedy
Franco Zeffirelli
Baz Luhrmann

Jak cytować

Śliwińska, A. . (2019). A tragedy tailored to the spirit of the times – Romeo and Juliet as interpreted by Franco Zeffirelli and Baz Luhrmann. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 219–229. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.12

Abstrakt

This article discusses two film adaptations of Romeo and Juliet, i.e. one directed by Franco Zeffirelli and the other by Baz Luhrmann. It covers the following aspects: the structure of both the drama and its two film adaptations, the characters’ creation, the choice of setting and screen time, and the function of tragedy. Shakespeare’s language is characterised by unparalleled wit and powers of observation, and the final form of his plays is a clear indication of his ambivalent attitude towards tradition and the rigid structure of the drama. By breaking with convention, favouring an episodic structure, and blending tragedy with comedy, Shakespeare always takes risks, in a similar vain to the two directors who decided to make film adaptations based on his plays. Each technical device the adaptors selected could have turned out to be a wonderful novelty or a total disaster. The strength of both Zeffirelli’s and Luhrman’s adaptations is their emphasis on love and youth, which thanks to their directorial skill is perfectly in tune with the spirit of their respective times.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.12
PDF

Bibliografia

Auerbach E., Mimesis, The Representation of Reality in Western Literature, Princeton 2003

Bradley A.C., Shakespearean Tragedy, London 1992

Buhler S.M., Shakespeare in the Cinema, Ocular Proof, New York 2002

Coleridge S.T., Coleridge’s Lectures on Shakespeare and Other Poets and Dramatists. The Seventh Lecture, ed. Ernest Rys, London 1914

Hankins J.E., Introduction, [in:] W. Shakespeare, Romeo and Juliet, New York, London 1970

Helman A., Przemoc i nostalgia w filmie gangsterskim [Violence and nostalgia in the gangster film], in: Kino gatunków wczoraj i dziś [Genre cinema now and in the past], ed. K. Loska, Kraków 1998

Jackson R., Shakespeare and the English Speaking Cinema, Oxford 2014

Łopatka P., Trzy sposoby na Szekspira [Three solutions to Shakespeare], “Kwartalnik Filmowy” [Film Quarterly] 1999, no. 26–27

Shakespeare W., Macbeth, Cambridge 1925

Shakespeare W., Romeo and Juliet, London 1994

Spurgeon C.F.E., Shakespeare’s Imagery and What it Tells Us, Cambridge 2005

Stachówna G., O melodramacie filmowym [On film melodrama], [in:] Kino gatunków wczoraj i dziś [Genre cinema now and in the past], ed. K. Loska, Kraków 1998

Tatspaugh P., The Tragedies of Love on Film, [in:] The Cambridge Companion to Shakespeare on Film, ed. R. Jackson, Cambridge 2000

Zakens P., Szekspirowanie po ekranie [Shakespeareanscreen], [in:] Szkice z poetyki filmu [Essays on film poetics], ed. M. Hendrykowski, Poznań 1995

Zbierski H., Droga do Werony. Studium historycznoliterackie.

„Romeo i Julia” Szekspira [En route to Verona: historical and literaty study of Shakespeare’s Romeo and Juliet], Poznań 1966

Żurowski A., Czytając Szekspira [Reading Shakespeare], Łódź 1996

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.